Надбавка за вислугу років лікарю за години чергування вдома

Надбавка за вислугу років лікарю за години чергування вдома

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1418 затверджено Порядок виплати надбавки за вислугу років медичним та фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів охорони здоров’я (далі — Порядок № 1418).

Відповідно до пункту 6 Порядку № 1418 надбавку за вислугу років у державному або комунальному закладі охорони здоров’я обчислюють виходячи з посадового окладу (з урахуванням підвищень) працівника без урахування інших надбавок і доплат. З огляду на це, для нарахування надбавки за вислугу років беруть посадовий оклад працівника, встановлений у графі 12 тарифікаційного списку (форму тарифікаційного списку наведено у додатку 1 до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519; далі — Умови оплати праці).

Порядок організації чергувань вдома визначений пунктом  5.1 Умов оплати праці. Чергування вдома в денний та нічний час враховують як півгодини за кожну годину чергування, якщо лікаря не викликали до хворого або на місце події. У разі виклику медичного працівника під час чергування вдома (у заклад, на місце події, додому до хворого) оплаті підлягають усі години фактичної роботи з розрахунку посадового окладу працівника, встановленого за штатним розписом, із збереженням чинного порядку оплати праці працівників охорони здоров’я у нічний час. Згідно з пунктами 6 та 7 Порядку № 1418 надбавку за вислугу років нараховують за фактично відпрацьований час, тобто лише за години надання медичної допомоги хворому чи постраждалому виходячи з посадового окладу (з урахуванням підвищень) без урахування доплати за роботу в нічний час.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді