Як визначити клас рахунків для обліку витрат в КНП

3594

Запитання

Ми, КНП ЦРЛ, неприбуткова організація. Який клас рахунків витрат повинні використовувати (8-й, чи 8-й і 9-й класи)? (За редакцією автора)

Відповідь

Свою облiкову полiтику КНП визначає самостiйно. Основою для цього є норми нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та iнших нормативно-правових актiв з бухгалтерського облiку (п. 1.2 розд. І Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 № 635).

Що змінилося в бухобліку перетворених медзакладів

Підприємства обирають рахунки для обліку витрат згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою Наказом № 291 (далі — Інструкція № 291).

Так, рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуть всі підприємства. Також за власним рішенням вони можуть відкривати рахунки класу 8 «Витрати за елементами» (Інструкція № 291).

Утім, КНП є винятком, адже їх діяльність не спрямована на ведення комерційної діяльності. Тому вони можуть обрати та використовувати для бухгалтерського обліку витрат тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами» (Інструкція № 291).

Також КНП можуть обрати та використовувати для цього і лише рахунки класу 9 «Витрати діяльності». А можуть обрати рахунки обох класів. Таке рішення КНП приймає, виходячи із потреб управління, контролю, аналізу й звітності.

Проведення з відображення витрат залежно від вами обраного порядку їх обліку дивіться у Таблиці.

Кореспонденція рахунків КНП з відображення витрат залежно від обраного порядку їх обліку

№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків в КНП, яке:  
не використовує рахунки классу 8 «Витрати за елементами» використовує рахунки класу 8 «Витрати за елементами»  
Дебет Кредит Дебет Кредит  
1 2 3 4 5 6  
1 Витрати матеріальних цінностей (сировина й матеріали, куповані напівфабрикати, паливо и енергія, тара й тарні матеріали тощо) списані на виробництво продукції і надання послуг 23, 91, 92, 93, 94 201, 202, 203 та ін. 801, 802, 803 та ін.

201, 202, 203

та ін.

 
  Якщо КНП не застосовує рахунки класу 9 - - 79 80  
2 Якщо КНП застосовує рахунки класу 9, то на ці рахунки списує матеріальні витрати, які відносяться до виробничих накладних витрат та адміністративних витрат     91, 92, 93, 94 80  
3 Прямі матеріальні витрати, що КНП включає до виробничої собівартості робіт, послуг, до затрат допоміжних, підсобних виробництв, списуйте на рахунок № 23«Виробництво»     23 80  
4 Загальновиробничі витрати щомісяця списуйте на виробництво та собівартість реалізації 23, 90 91 23, 90 91  
5 Суми фактичної виробничої собівартості завершеної виробництвом продукції оприбутковуйте 26 23 26 23  
6 Суми завершених виконаних робіт та послуг (фактична собівартість реалізованої готової продукції 90 23 90  
7 Сума виконаних некапітальних робіт, собівартість виготовлених у допоміжних (підсобних) виробництвах виробів, споруд, робіт, послуг (інструменту, енергії, пари, транспортних і ремонтних…) 22, 23 та ін. 23 22, 23 та ін. 23
8 Закриття рахунків обліку витрат 79 90, 92, 93, 94  79 90, 92, 93, 94

Отже, діяльність КНП не спрямована на ведення комерційної діяльності. Тож вони можуть обрати та використовувати для бухгалтерського обліку витрат тільки рахунки класу 8 «Витрати за елементами». Але так вчиняють КНП лише тоді, коли такий порядок обліку витрат задовольнить його потреби управління, контролю, аналізу й звітності.

 

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Енергоефективність медзакладу: як підвищити

Одна з найбільших статей витрат ЗОЗ — витрати на енергоносії. В умовах воєнного стану економія бюджету медустанови особливо актуальна. Як підвищити енергоефективність медзакладу, читайте у статті
4357