Колектив медзакладу відмовляється працювати в суботу: дії керівника

5538

Запитання

Частина трудового колективу написала звернення на ім'я керівника про недоцільність працювати шестиденний робочий тиждень, мотивуючи малою кількістю пацієнтів в суботу (робочий день). При цьому кількість робочих годин на тиждень не перевищує норму. Які дії керівника? (З редакцією автора)

Відповідь

За загальним правилом, режим роботи працівників — це п'ятиденний робочий тиждень із двома вихідними днями (ст. 52 Кодексу законів про працю України; КЗпП). Однак на підприємствах, в установах, організаціях, де за характером виробництва або умовами роботи запроваджувати п'ятиденний робочий тиждень недоцільно, встановлюють шестиденний робочий тиждень з одним вихідним днем.

Дайджест змін у медичному законодавстві 2019

П'ятиденний або шестиденний робочий тиждень встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою.

Взаємні зобов'язання щодо режиму роботи сторони встановлюють у колективному договорі. Це передбачають КЗпП та Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII (далі — Закон про колективні договори). Конкретний режим роботи визначає роботодавець і вказує його в локальному документі закладу — колективному договорі, правилах внутрішнього трудового розпорядку тощо.

Залежно від того, чи укладений у закладі колективний договір, можливі два варіанти дій:

1. Колективний договір укладений.

Працівники мають звернутися до керівника з ініціативою внести зміни до колективного договору — перейти з шестиденного робочого тижня на п'ятиденний. Якщо керівник і профспілка (якщо вона створена в закладі) не заперечуватимуть, внесіть зміни чи доповнення до колективного договору протягом строку його дії в порядку, визначеному колективним договором (ст. 14 Закону про колективні договори).

2. Колективний договір не укладений.

Якщо в закладі відсутній колективний договір, режим роботи визначають переважно правила внутрішнього трудового розпорядку. Їх затверджують трудовий колектив за поданням власника або уповноваженого ним органу і виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) на основі Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку, затверджених наказом МОЗ від 18.12.2000 № 204-о (ст. 142 КЗпП).

Працівники мають право звернутися до роботодавця з ініціативою перейти на п'ятиденний робочий тиждень. Роботодавець зобов'язаний розглянути вимоги найманих працівників та повідомити їх про своє рішення у триденний строк з дня одержання вимог.

Зверніть увагу! Надішліть викладене у письмовій формі рішення не пізніше наступного дня. До рішення додайте соціально-економічне обгрунтування. Незалежно від наявності чи відсутності в закладі колективного договору, якщо відмовите працівникам або не надішлете жодного рішення — працівники матимуть право розпочати колективний трудовий спір (конфлікт).

Як розслідувати професійні захворювання

Колективний трудовий спір (конфлікт) — розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин, зокрема щодо встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умови праці та виробничого побуту, зміни колективного договору.

У разі колективного спору дійте згідно з вимогами Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98-ВР.

Отже, дії керівника в описаній ситуації залежать від того, у який спосіб колектив оформив звернення і в якому документі визначений режим роботи.

У закладі охорони здоров'я режим роботи установлюють з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності забезпечити належну якість такого обслуговування, своєчасності, доступності для громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Оскільки шестиденний робочий тиждень більше захищає права пацієнтів і не порушує норм тривалості робочого часу працівників, радимо керівнику його зберегти. У відповіді трудовому колективу детально та грунтовно аргументуйте необхідність зберегти шестиденний робочий тиждень.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Відпустки медичних працівників

Відпустки медичних працівників через професійні особливості викликають багато запитань у відділу кадрів медичного закладу. Розкажемо, як правильно надати відпустку та які документи оформити
80596