Яку фінзвітність подавати у разі ліквідації установи

2245

Запитання

Бюджетна установа припиняє свою діяльність у зв’язку з перетворенням у комунальне некомерційне підприємство. У якому обсязі ця установа повинна скласти інші форми фінансової звітності та подати їх до органу Казначейства разом із ліквідаційним балансом?

Відповідь

⭐ Основні зміни в медичному законодавстві ⭐

Разом із ліквідаційним балансом подайте до органу Казначейства фінансову звітність в обсязі річної. Пояснимо чому.

Звітний період для установи, яка припиняє свою діяльність (ліквідується), — це період із початку звітного року до дати ухвалення рішення про її ліквідацію (ч. 3 ст. 13 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV).

Ліквідаційний баланс — це Баланс ф. № 1-дс, форму якого містить додаток 1 до І Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2009 № 1541 (далі — Стандарт 101). Його називають ліквідаційним тому, що складений він на дату ухвалення рішення про ліквідацію установи. Тобто в нашій ситуації — це припинення діяльності бюджетної установи, перетвореної в комунальне некомерційне підприємство.

Баланс — це звіт про фінансовий стан суб’єкта державного сектора. Він відображає на певну дату активи, зобов’язання та власний капітал.

Утім, ліквідаційний баланс має свою особливість: у графі 4 «На кінець звітного періоду» Балансу ф. № 1-дс показники мають бути нульовими. Адже ви відобразили в обліку дані передавального акта. Тож ані активів, ані зобов’язань, а тим паче фінансового результату, цільового фінансування та власного капіталу на дату складання цього балансу ви не маєте.

Разом із ліквідаційним балансом складайте фінансову звітність в обсязі річної. Адже звітний період для вас закінчився на дату ухвалення рішення про ліквідацію вашої установи. Подавайте таку фінансову звітність не лише до органу Казначейства за місцем обслуговування, а й до бюджетної установи, під контролем якої перебували. У такій фінансовій звітності, як і в ліквідаційному балансі, залишки на кінець звітного періоду не зазначайте.

Отже, складіть ліквідаційний баланс і додатки до нього так само, як складали річний звіт за 2017 рік, але ця фінансова звітність буде на дату ліквідації вашої установи.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Статті за темою

Усі статті за темою

Електронне направлення: як виписувати

Паперовий документообіг залишився в минулому. Як лікарю первинки направити пацієнта до вузького спеціаліста? Як виписати направлення в стаціонар або на додаткові обстеження? Про це і не тільки — у статті
115804

Медсестра та ЕСОЗ: як зареєструватися і працювати зі власного профілю

Допоможемо медсестрам зареєструватися в електронній системі охорони здоров’я (далі — ЕСОЗ), адже цього вимагає НСЗУ. Підкажемо, які дані вносити та як працювати в ЕСОЗ залежно від специфіки ЗОЗ чи відділення
948

Електронні медичні записи: як вести, щоб не втратити коштів від НСЗУ

Аби отримати оплату за надані послуги за Програмою медгарантій, медзаклади повинні звітувати про них в електронній системі охорони здоров'я. Як без помилок вести електронні медичні записи в ЕСОЗ
22290