Денисенко Олександр

Денисенко Олександр
член Центральної експертно-перевірної та Нормативно-методичної комісій Державної архівної служби України

Статті автора

Локальні накази керівника медзакладу: види, оформлення, зберігання
Керівники видають накази, які стосуються різних сфер діяльності закладу. І попри те, що ці документи мають однакові реквізити, групи наказів відрізняються за призначенням, вимогами до тексту, строками зберігання тощо. Як і навіщо їх розрізняти — розповімо у статті
6128
Локальные приказы руководителя медучреждения: виды, оформление, хранение
Руководители издают приказы, касающиеся различных сфер деятельности учреждения. И несмотря на то, что эти документы имеют одинаковые реквизиты, группы приказов отличаются по назначению, требованиями к тексту, сроками хранения и тому подобное. Как и зачем их различать — расскажем в статье
1328

Відповіді на запитання автора