План організації роботи у сфері поводження з відходами: зразок

Перегляньте зразок локального плану організації роботи у сфері поводження з медичними відходами. У документі вже враховані всі важливі аспекти сортування, зберігання та утилізації відходів у закладі.

Типова схеми поводження з відходами регламентує увесь цикл існування медичних відходів у медичному закладі. 

Документ має містити таку інформацію:

  • назва відділення медичного закладу;
  • категорії відходів, які виникають саме у цьому відділенні;
  • територія для тимчасового зберігання відходів;
  • транспортування відходів для збирання та тимчасового зберігання відходів у цілому по закладу;
  • вивезення (за графіком) відходів за категоріями до місць переробки, утилізації, знищення, захоронення (лише для відходів категорії A);
  • відповідальна особа.

План організації роботи у сфері поводження з відходами: зразокЧитайте: "Декларація про відходи: зразок оформлення"

  

ПЛАН
організації роботи у сфері поводження з відходами
в обласному онкологічному диспансері на 2017 рік


з/п

Найменування заходу

Строк
виконання

Виконавець

1

Забезпечити підприємство оновленим пакетом чинних нормативно-правових документів щодо поводження з відходами і постійно контролювати внесення змін до них

Постійно, протягом року

Заступник головного лікаря з медсестринства

2

Забезпечити подачу статистичної звітності в установленому порядку за попередній рік

До 20.02.2018

Головний бухгалтер

3

Розробити та зареєструвати в установленому порядку декларацію про утворення відходів у 2017 році

До 01.05.2018

Заступник головного лікаря з медсестринства

4

Забезпечити ведення первинного обліку відходів у спеціальному журналі за встановленою формою

Постійно протягом року (не рідше одного разу на квартал)

Головна медсестра

5

Здійснювати збирання, сортування, знезараження (дезактивацію), транспортування (перенесення) відходів у корпусні/міжкорпусні (накопичувальні) контейнери, відповідно до Інструкцій поводження з медичними відходами, затверджених в установленому порядку

Постійно протягом року

Заступник головного лікаря з технічних питань

Заступник головного лікаря з медсестринства

Головна медична сестра

Завідувач господарства

6

Не допускати змішування відходів, якщо це не передбачено наявною технологією та ускладнює поводження з відходами

Постійно, протягом року

Старші медичні сестри структурних підрозділів

7

Забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, що мають ресурсну цінність та підлягають утилізації

Постійно, протягом року

Заступник головного лікаря з технічних питань

8

Забезпечувати передачу відходів, що утворюються в закладі, іншим суб’єктам господарювання, які мають відповідну ліцензію

Протягом року, по мірі утворення та формування необхідної партії відходів

Заступник головного лікаря з технічних питань,

Заступник головного лікаря з медсестринства

9

Обладнати і підтримувати у належному стані спеціалізовані місця тимчасового зберігання відходів

Постійно, протягом року

Завідувач господарства

10

Контролювати дотримання вимог природоохоронного законодавства при поводженні з відходами, в тому числі:

не допускати зберігання відходів у несанкціонованих місцях;

не допускати спалювання відходів

Постійно, протягом року

Заступник головного лікаря з медсестринства

Заступник головного лікаря з технічних питань

Головна медична сестра

Завідувач господарства

11

Брати участь у семінарах з питань охорони довкілля

Постійно, протягом року

Заступник головного лікаря з медсестринства

12

Підвищувати професійну підготовку відповідальних осіб у сфері поводження з відходами

Постійно, протягом року

Заступник головного лікаря з медсестринства

Заступник головного лікаря з технічних питань

Головна медична сестра

Завідувач господарства

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді