Формуємо штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)

Читайте поради щодо того, як розробити штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги: хто входить в комісію, якими нормативними актами керуватися, які важливі нюанси врахувати.

МОЗ наказом від 02.09.2016 № 928 визнало таким, що втратив чинність наказ «Про примірні штатні нормативи закладів охорони здоров’я» від 23.02.2000 № 33.

Відповідно втратили чинність і накази Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження примірних штатних нормативів центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» від 07.12.2012 № 1018 та «Про затвердження Примірних штатних нормативів центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» від 21.08.2014 № 585.

Дізнайтеся про умови визначення посадового окладу керівника ЦПМСД.

Нормативні документи, що  врегульовують розроблення штатного розпису центру первинної медико-санітарної допомоги

Проаналізуємо вимоги чинних нормативно-правових документів, які регламентують галузеві стандарти в охороні здоров’я, у тому числі норми праці. 

Окрім Конституції та Основ законодавства України про охорону здоров’я, це ще й:

 •  Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII; Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 (КЗпПУ);
 • Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 № 2017-ІІІ;
 • постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» від 28.02.2002 № 228;
 • наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 тощо.

Формуємо штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)Читайте: "Норми харчування хворих для різних відділень медичного закладу"

Ці законодавчі акти визначають також систему стандартів у сфері охорони здоров’я (державні соціальні нормативи та галузеві стандарти) і саме їх потрібно враховувати тепер, складаючи штатний розпис центру ЦПМСД.

При складанні штатного розпису центру первинної медико-санітарної допомоги враховуємо: 

 • вимоги нормативних документів;
 • динаміку основних показників діяльності лікувально-профілактичного закладу;
 • впровадження нових планово-нормативних та фінансових показників, співвідношення їх зі статистикою у галузі охорони здоров’я та нормами праці;
 • рекомендації з етапів розрахунку чисельності посад при складанні штатного розпису, особливості розрахунку посад медичних працівників.

Формуємо штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)Читайте: "Прийом ліків: консультуємо пацієнтів психіатрії"

Основні вимоги до штатного розпису центру первинної медико-санітарної допомоги

При складанні штатного розпису центру первинної медико-санітарної допомоги необхідно враховувати вимоги нормативних документів.

 • Керівництво ЦПМСД має враховувати ліміти бюджетних асигнувань на оплату праці. Чисельність працівників має бути такою, щоб їхня заробітна плата повністю покривалася фондом оплати праці. При цьому проект штатного розпису надають, наприклад, департаменту охорони здоров’я. Відповідальні особи департаменту перевіряють, чи передбачена чисельність працівників відповідає фонду оплати праці та чи відповідають введені посади функціям ЛПЗ і видам послуг, які надають у закладі відповідно до його статуту.
 • На підставі Положення про ЦПМСД визначають структурні підрозділи закладу
 • За допомогою цих нормативів керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій визначають необхідну кількість структурних підрозділів ЦПМСД — амбулаторій загальної практики — сімейної медицини.
 • Нормативи застосовуються для визначення навантаження на лікаря та медсестру з метою нарахування надбавки за обсяг і не означає, що саме з такого розрахунку формується штатна чисельність
 • Як і раніше, не можна вводити у штатний розпис посади, не передбачені Національним класифікатором професій, номенклатурами лікарських посад та посад молодших спеціалістів з медичною освітою
 • Введені у штатний розпис ЦПМСД посади мають відповідати функціям закладу та видам медичної допомоги, які у ньому надають, визначених статутом. Обгрунтуванням введення тої чи тої посади, зокрема, є і переліки завдань/обов’язків до різних фахівців, наведені у ДКХП.

Формуємо штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)Читайте: "Медична етика: складні ситуації та поради на щодень"

Штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги покликаний узгодити структуру закладу (відділення, підрозділи тощо), кількість персоналу, диференційованого за групами та розмір фінансування посад. 

Для проведення роботи з визначення посадових окладів працівників закладів охорони здоров’я та розмірів доплат і надбавок за наказом керівника створюється постійно діюча комісія.

Склад комісії:

 • заступник керівника з економічних питань (спеціаліст-економіст);
 • головний бухгалтер;
 • працівник, який займається питаннями кадрів;
 • голова профспілкового комітету;
 • інші особи, які можуть залучатися керівником закладу.

Формуємо штатний розпис центру первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)Читайте: "Акт про проведення дезінфекції"

Визначати систему нормування праці у закладі охорони здоров’я мають спеціалісти, що володіють необхідними знаннями та навичками у сфері організації та нормування праці.

У великих ЛПЗ можливе створення спеціалізованого структурного підрозділу (служби) з питань нормування праці.

У лікувально-профілактичному закладі цими питаннями займаються:

 • заступник головного лікаря з економічних питань, економісти з питань праці;
 • працівники відділу кадрів;
 • працівники бухгалтерії;
 • юристи;
 • керівники структурних підрозділів;.

!Важливо: Узгоджують штатні розписи закладів з департаментом охорони здоров’я та з профспілковим комітетом (бажано). З Пенсійним фондом узгоджується тарифікаційний список, який є базовим документом для штатного розпису.

Визначення потреби у персоналі в штатному розписі центру первинної медико санітарної допомоги

Для визначення чисельності працівників лікувально-профілактичного закладу, зокрема і молодших спеціалістів з медичною освітою, можна використовувати:

 • норму навантаження (обслуговування) — кількість об’єктів (робочих місць, обладнання, площі та т. п.), які працівник чи група працівників відповідної кваліфікації зобов’язані обслугувати за період одиниці часу);
 • норму часу — затрати робочого часу на одиницю робіт (функції) чи надання послуги одним чи групою працівників відповідної кваліфікації;
 • режим праці та відпочинку тощо.


зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді