Нарахування заробітної плати за час перебування на курсах підвищення кваліфікації

З листа до редакції: «За які години треба нараховувати середню зарплату працівникові за період його перебування на курсах підвищення кваліфікації: ті, що пропущено по основній посаді та сумісництву, чи за ті, які працівник перебував на курсах?»

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

Відповідно до статті 122 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII при направленні працівників для підвищення кваліфікації з відривом від виробництва за ними зберігається місце роботи (посада) і провадяться виплати, передбачені законодавством.

Нормативним актом, що регулює порядок виплат у цьому випадку, є постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695, якою передбачалося збереження середньої заробітної плати працівника за основним місцем роботи за час навчання.

З набранням чинності 24 травня 2011 року постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 за медичними і фармацевтичними працівниками державних та комунальних закладів (установ), які направляються до закладів післядипломної освіти для підвищення кваліфікації, підготовки і перепідготовки, зберігається середня заробітна плата за кожним місцем роботи.

Нарахування заробітної плати за час перебування на курсах підвищення кваліфікаціїЧитайте: "Атестація лікарів у 2016 році: останні зміни законодавства"

Отже, якщо медичного працівника направлено на курси підвищення кваліфікації як за основним місцем роботи, так і з роботи за сумісництвом, йому на весь час навчання зберігається середній заробіток за кожним місцем роботи.

Відповідно до пункту 2 Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 (далі — Порядок обчислення середньої заробітної плати), розрахунок середньої заробітної плати здійснюється виходячи з виплат за останні два календарні місяці, що передують події, з якою пов’язана виплата.

Згідно з абзацом 2 пункту 4 Порядку обчислення середньої заробітної плати при обчисленні середньої заробітної плати за останні два місяці не враховуються виплати за час, протягом якого за працівником зберігався середній заробіток, зокрема — за час виконання державних та громадських обов’язків, щорічної та додаткової відпусток, відрядження тощо, а також отримана допомога з тимчасової непрацездатності.

Крім того, в середньомісячному заробітку премії враховуються в тому місяці, в якому вони нараховані згідно з розрахунковою відомістю на заробітну плату, незалежно від того, за який місяць ця премія нарахована.

Якщо працівник не відпрацював повну кількість робочих днів (у випадках хвороби, перебування у відрядженні або відпустці тощо) у розрахунковому періоді, то при розрахунку середньої зарплати за останні два календарні місяці премії враховуються пропорційно часу, відпрацьованому в розрахунковому періоді.

Нарахування заробітної плати за час перебування на курсах підвищення кваліфікаціїЧитайте: "Документи для атестації лікарів"

Як правило, у закладах охорони здоров’я застосовують підсумований облік робочого часу, тому для обчислення середнього заробітку конкретного працівника використовується середньогодинна заробітна плата.

Середня зарплата розраховується шляхом множення середньогодинної зарплати на кількість робочих годин, які підлягають оплаті за середнім заробітком. Години, за які зберігається середня зарплата, визначаються на підставі Табеля обліку використання робочого часу (графіка роботи), і середній заробіток виплачують за ті години, які є робочими за графіком роботи при шестиденному робочому тижні. Тому графік проведення занять (години занять) на курсах підвищення кваліфікації значення не має, адже оплаті підлягають дні, в які проводять заняття.

Розрахунок середньої зарплати здійснюється окремо за основною посадою і за сумісництвом. Крім того, відповідно до пункту 10 Порядку обчислення середньої заробітної плати при обчисленні середнього заробітку в усіх випадках його збереження необхідно проводити корегування середньої заробітної плати, якщо в розрахунковому періоді підвищувалися посадові оклади.

НОРМАТИВНА БАЗА

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати» від 08.02.1995 № 100 (із змінами і доповненнями)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про гарантії і компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, навчання інших професій з відривом від виробництва» від 28.06.1997 № 695

Постанова Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді