Ерготерапевт: специфіка роботи та посадова інструкція спеціаліста

Скачайте посадову інструкцію лікаря-ерготерапевта та перегляньте докладний перелік функцій ерготерапевта

Що змінилося в КК щодо «лікарської статті»

Хто такий ерготерапевт? Це лікар, мета роботи якого — відновлювати втрачені навички самообслуговування та діяльності пацієнта у повсякденному житті, роботі та забезпечувати максимальну адаптацію людини до навколишнього середовища.

Ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії належить до категорії «Професіонали».

У своїй діяльності ерготерапевт керується: чинним законодавством України про охорону здоров’я, нормативними документами, які регулюють організацію ерготерапії принципами та правилами медичної етики і деонтології, правилами внутрішнього трудового розпорядку та іншими локальними нормативними актами лікувального закладу, своєю посадовою інструкцією.

Ерготерапевт: Класифікатор професій. За Класифікатором професій спеціальність ерготерапевт вищої кваліфікаційної категорії має код КП 2229.2.

✅✅✅ Чи має право інструктор ЛФК працювати ерго- або фізіотерапевтом за тією самою категорією

Лікар-ерготерапевт: посадова інструкція

Ерготерапевт: специфіка роботи та посадова інструкція спеціаліста

Скачати

Обов’язки ерготерапевта

Ерготерапевт зобов’язаний:

 • відновлювати фізичне, соціальне та психічне здоров’я пацієнта, повертати його до нормального соціального, професійного та побутового життя
 • розробляти на засадах пацієнтоцентричності та індивідуальних реабілітаційних цілей відповідно до чинного законодавства в галузі охорони здоров’я, реабілітації, освіти та соціального захисту компоненти індивідуальної програми реабілітації щодо ерготерапевтичного реабілітаційного втручання та безпосередньо проводити ці втручання
 • брати участь у роботі мультидисциплінарної команди відділення відновного лікування під методологічним керівництвом лікаря фізичної та реабілітаційної медицини
 • брати участь в аналізуванні результатів реабілітаційної програми пацієнта, ефективність проведених психологічних, лікувальних та профілактичних заходів на кожному етапі, за необхідності вносити відповідні корективи
 • проводити роботу з психопрофілактики, психокорекції, психологічного консультування людини, консультувати родичів, опікунів пацієнта у процесі вирішення особистісних, професійних і побутових, психологічних проблем, залучати їх до планування та проведення реабілітаційної програми та надання необхідної допомоги вдома
 • проводити консультації та співпрацювати з лікарями, фізичними терапевтами, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками та іншими членами мультидисциплінарної команди

Вимоги до знань ерготерапевта вищої кваліфікаційної категорії

Щоб успішно виконувати свою роботу спеціаліст повинен знати:

 • основи законодавства та нормативні документи України, міжнародні документи з питань охорони здоров’я, реабілітації, ерготерапії, освіти, соціального захисту, прав осіб з інвалідністю
 • мету, принципи реабілітації дітей, дорослих та осіб літнього віку, методологію та зміст ерготерапевтичних заходів та вправ
 • теорію і практику ерготерапевтичних, корекційно­реабілітаційних заходів та процесів, психологічної допомоги, соціально­побутової адаптації, професійної реабілітації, соціально­середовищної реабілітації осіб усіх вікових категорій з обмеженнями життєдіяльності
 • стандартизовані методи оцінювання активності, напрямку та ступеня впливу контекстових чинників, загальні та спеціальні ерготерапевтичні, медичні, психологічні, педагогічні та соціальні дисципліни
 • сучасні методи, форми, прийоми реабілітаційної допомоги, корекційного та компенсуючого навчання і виховання.
 • індивідуальні психологічні особливості, вікові та нозологічні характеристики дітей і дорослих з обмеженнями життєдіяльності
✅✅✅ План роботи лікаря на рік

Ерготерапевт: кваліфікаційні вимоги

Вища освіта другого рівня за ступенем магістра у галузі «Охорона здоров'я», спеціалізація «Ерготерапія». Наявність сертифікатів, що підтверджують здатність застосовувати на практиці відповідні методики реабілітаційної допомоги у клінічному та неклінічному середовищах. Підвищення кваліфікації. Наявність посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 10 років.

Які додатки має містити адвокатський запит? Коли можна не надавати відповідь? Яку інформацію надавати заборонено? Упродовж якого строку відповідати?зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді