Автоклав медичний: безпечна експлуатація

UA RU
Читайте, якими нормативними документами врегульовані правила експлуатації медичних автоклавів та як правильно організувати техніку безпеки у медичному закладі.

Автоклави (парові стерилізатори) — це медичне обладнання для стерилізації та дезінфекції, насиченою під тиском водяною парою, медичних інструментів, матеріалів медичного призначення, лабораторного посуду тощо. Паровим методом стерилізують не лише медичні вироби, загальнохірургічні та інші інструменти, а також деталі приладів, апаратів з корозійностійких металів, скла, білизну, перев’язувальний матеріал, вироби з гуми, латексу, окремих видів пластмас.

Автоклав медичний: безпечна експлуатаціяЧитайте: "Журнал контролю роботи стерилізаторів: скачайте форму № 257/о"

 

Автоклави використовують в аптеках, епідеміологічних, лікувально-профілактичних та інших закладах. За конструкцією розрізняють автоклави вертикальні, горизонтальні, переносні, шафоподібні тощо.

Фактично медичні автоклави є обладнанням, що працює під тиском води, з температурою вище 115° С, тому під час їх використання слід дотримуватися вимог безпечної експлуатації. Недотримання цих вимог може призвести до вибуху або іншої аварії, причинами якої, зокрема, може бути недостатня кваліфікація обслуговуючого персоналу чи перевищення граничної межі тиску. Автоклави обладнують манометрами — контрольно-вимірювальними приладами, призначеними для вимірювання, контролю і регулювання тиску пари.

Автоклав медичний: безпечна експлуатаціяЧитайте: "Обираємо пластиковий посуд для пацієнтів медичного закладу"

 

Оскільки автоклави є посудинами, що працюють під тиском, під час їх експлуатації, насамперед, слід керуватися міжгалузевими Правилами будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, затвердженими Держгіртехнаглядом СРСР від 27.11.1987 (НПАОП 0.00-1.59-87). Крім цих Правил, питання безпечної експлуатації автоклавів встановлюють такі нормативні документи:

«Правила по устройству, эксплуатации, технике безопасности и производственной санитарии при работе в аптеках», затверджені МОЗ СРСР у 1976 році;

ОСТ 26-01-124-80 «CCБТ. Автоклавы с быстросъемными крышками. Требования безопасности»;

ОМУ 42-21-35-91 «Правила эксплуатации и требования безопасности при работе на паровых стерилизаторах», затверджені наказом МОЗ СРСР від 10.10.1991 № 287.

Щодо «Правил по эксплуатации и технике безопасности при работе на автоклавах», затверджених МОЗ СРСР від 30.03.1971, то вони втратили чинність з 01.07.1992 на підставі ОМУ 42-21-35-91.

Слід зазначити, що згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.1991 № 1545-XII до прийняття відповідних законодавчих актів на території України застосовуються акти законодавства Союзу РСР за умови, що вони не суперечать Конституції та законам України.

Автоклав медичний: безпечна експлуатаціяЧитайте: "Телемедицина як засіб консультування пацієнтів закладів охорони здоров’я"

Отже, нормативно-правові акти, прийняті за радянських часів, є чинними в Україні за умови, що їм на заміну не прийнято нових нормативно-правових актів та якщо нормативні документи радянських часів не суперечать законодавству України.

Тому в закладі охорони здоров’я під час експлуатації автоклавів можна керуватися ОМУ 42-21-35-91 у частині, що не суперечить іншим нормативно-правовим актам України.

Порядок експлуатації стерилізаційного обладнання визначають Державні санітарні норми і правила «Дезінфекція, передстерилізаційне очищення та стерилізація медичних виробів в закладах охорони здоров’я», затверджені наказом МОЗ від 11.08.2014 № 552, набирають чинності 01.09.2016.

Згідно з пунктом 17 додатка 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107, посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа, належать до устатковання підвищеної небезпеки.

Автоклав медичний: безпечна експлуатаціяЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

 

Відповідно до пункту 63 Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 № 15 (НПАОП 0.00-8.24-05), до робіт підвищеної небезпеки належить «випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском».

Оскільки паровий стерилізатор під час роботи є посудиною, що працює під тиском (від 0,05 МПа до 0,21 МПа), то його (технічне) випробування та обслуговування належить до робіт з підвищеною небезпекою.

Персонал, якого залучають до роботи з автоклавами, має проходити інструктаж з питань охорони праці за відповідною інструкцією та дотримання вимог експлуатаційної документації.

Автоклав медичний: безпечна експлуатаціяЧитайте: "Медичні огляди та безпека праці медичних працівників"

Працівники, яких залучають до обслуговування автоклавів (налагодження, ремонт, технічне обслуговування) мають пройти спеціальне навчання (щорічне навчання працівників, яких залучають до виконання робіт з підвищеною небезпекою) та мати відповідне посвідчення. За необхідності до обслуговування автоклава можна залучити спеціалізовану організацію на умовах договору.        

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді