Законодавство з питань ВІЛ/СНІД: закони та постанови

В Стандартах акредитації медичного закладу згадується про необхідність забезпечення установи нормативно-правовими актами з питань ВІЛ-інфекції/СНІДУ. Отож, перегляньте підбірку законодавчих документів щодо обслуговування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД пацієнтів.

Закони України

№ 1972­XII

Порядок правового регулювання діяльності у сфері профілактики, лікування, догляду і підтримки, необхідних для забезпечення ефективної протидії поширенню хвороби, зумовленої вірусом імунодефіциту людини, та відповідні заходи щодо правового і соціального захисту людей, які живуть з ВІЛ, визначено Законом України від 12.12.1991 № 1972­XII «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

Цей нормативно­правовий акт (зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 16.10.2012 № 5460­VI) є основним документом. Його примірник має бути у кожному ЗОЗ незалежно від підпорядкування та форми власності.

Як набрати бали до атестації 2020

№ 4004­ХІІ

У сфері протидії поширенню хвороб, зумовлених ВІЛ, законодавство України базується, зокрема, на Законі України від 24.02.1994 № 4004­ХІІ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

Цей документ врегульовує суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов’язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок здійснення державного санітарно-­епідеміологічного нагляду в Україні. Його примірник має бути у кожному ЗОЗ незалежно від підпорядкування та форми власності.

№ 2586­ІІІ

Закон України від 05.07.2001 № 2586­ІІІ «Про протидію захворюванню на туберкульоз» визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності, спрямованої на протидію виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз, забезпечення медичної допомоги хворим на туберкульоз, і встановлює права, обов’язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері протидії захворюванню на туберкульоз.

№ 1708­VII

Законом України від 20.10.2014 № 1708­VII затверджено Загальнодержавну цільову соціальну програму протидії ВІЛ­інфекції/СНІДу на 2014­2018 роки (далі — Програма). Програму створено для того, щоб знизити рівень захворюваності та смертності від ВІЛ-­інфекції/СНІДу, надавати якісні та доступні послуги з профілактики та діагностики ВІЛ­інфекції, насамперед представникам груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, послуги з лікування, медичну допомогу, догляд і підтримку людям, які живуть з ВІЛ, у межах реформування системи охорони здоров’я.

Законодавство з питань ВІЛ/СНІД: закони та постановиЧитайте: "Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення: форма № 003-6/о"

Виконання Програми дасть змогу:

 • значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування;
 • зменшити на 50% ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;
 • зменшити на 50% кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед представників груп підвищеного ризику;
 • зменшити до 1% кількість випадків інфікування внаслідок передачі ВІЛ­-інфекції від матері до дитини;
 • забезпечити доступ представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;
 • охопити 100% учнів та студентів під час виконання програм профілактики ВІЛ-­інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя;
 • забезпечити людей, які живуть з ВІЛ та перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;
 • забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії людей, які живуть з ВІЛ, та хворих на СНІД, які цього потребують;
 • зменшити на 50% смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;
 • залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35% споживачів опіоїдних ін’єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації;
 • сформувати у населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50% рівень їх дискримінації.

Цей нормативно-­правовий акт є основним документом. Його примірник має бути у кожному ЗОЗ незалежно від підпорядкування та форми власності.

Постанови КМУ

№ 2026

Єдині вимоги до проведення акредитації лабораторій діагностики СНІД встановлено Порядком акредитації лабораторій діагностики СНІД, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2026 «Питання запобігання та захисту населення від ВІЛ­-інфекції та СНІД» (зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 № 862 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 р. № 2026 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»). Ця постанова регулює діяльність переважно тих ЗОЗ, на базі яких функціонують лабораторії діагностики ВІЛ­-інфекції/СНІДу.

№ 1349

Для удосконалення процесу стратегічного планування, розроблення та виконання державних та регіональних програм протидії поширенню ВІЛ-­інфекції, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги шляхом здійснення заходів щодо збирання, проведення аналізу, зберігання та використання інформації про запобігання поширенню епідемії ВІЛ­інфекції постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2011 № 1349 «Про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-­інфекції» затверджено Положення про єдину систему моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на запобігання поширенню епідемії ВІЛ-­інфекції.

№ 852

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2012 № 852 «Про розмір щомісячної державної допомоги ВІЛ­інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ» визначено щомісячну державну допомогу ВІЛ­інфікованим дітям і дітям, які страждають на хворобу, зумовлену ВІЛ, у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Державну допомогу виплачують ЗОЗ, яким ця функція делегована органами влади. Переважно це регіональні центри профілактики та боротьби зі СНІДом.

№ 389

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2014 № 389 «Про затвердження норм харчування для ВІЛ­інфікованих та хворих на СНІД дітей» затверджено Норми харчування для ВІЛ­-інфікованих та хворих на СНІД дітей та Норми заміни харчових продуктів за енергетичною цінністю.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді