Зміна розміру посадового окладу медичного працівника: як оформити

Протягом року у медичного працівника може змінюватися розмір посадового окладу (ставки заробітної плати), наприклад, у зв’язку з отриманням ним кваліфікаційної категорії чи набуттям спеціального (медичного) стажу. З якого періоду ці зміни мають проводитися та як правильно їх задокументувати

Зміни у навантаженні працівника, обсязі виконуваної роботи, розмірі його посадового окладу (ставки заробітної плати), призначення надбавки за вислугу років тощо, тобто будь­які зміни в оплаті праці працівників, мають оформлятися відповідним наказом по закладу. Наприклад, якщо медичному працівнику треба встановити більший відсоток розміру надбавки до посадового окладу (ставки заробітної плати) за вислугу років, то зміни до тарифікаційного списку та штатного розпису вносять на підставі відповідного наказу про те, що у працівника збільшився стаж, а відповідно, і змінився розмір надбавки. Така ситуація виникає і тоді, коли атестаційною комісією працівникові присвоєна інша кваліфікаційна категорія, ніж він мав раніше.

Варто нагадати, що заробітна плата медичним працівникам закладів охорони здоров’я обчислюється згідно з Умовами оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затвердженими спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці).

Оплата праці медичних працівників здійснюється за фактично відпрацьований час, виходячи з посадового окладу (ставки заробітної плати) з урахуванням підвищень, доплат та надбавок, передбачених Умовами оплати праці. До сказаного додамо: конкретні розміри доплат, надбавок та інших виплат затверджує керівник закладу охорони здоров’я.

Підвищення розміру надбавки за вислугу років у зв’язку зі збільшенням стажу медичної роботи проводиться з місяця, наступного за тим, у якому виникло таке право, якщо необхідні документи наявні у цьому закладі охорони здоров’я. Основним документом для визначення спеціального стажу роботи є трудова книжка. Крім того, можуть надаватися інші документи, які відповідно до чинного законодавства підтверджують спеціальний стаж роботи. Контроль за зміною стажу медичної роботи покладається на адміністрацію закладу. Медичний працівник у цьому випадку не повинен подавати на ім’я керівника закладу заяву про збільшення розміру надбавки за вислугу років у зв’язку зі зміною стажу медичної роботи. Отже, зміну розміру надбавки за вислугу років працівникові слід проводити з місяця що настає за тим, в якому виникло таке право.

У разі зміни кваліфікаційної категорії за наслідками атестації посадовий оклад (ставка заробітної плати) змінюється з дня прийняття рішення атестаційною комісією на підставі відповідного наказу по закладу.

Додамо, що розміри посадових окладів, доплат, надбавок та інших виплат, які змінюються протягом року, визначають у межах затвердженого фонду заробітної плати.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді