Додаткові 0,5 ставки лікаря-рентгенолога за умов отримання 1,5 ставки на основній роботі

Кожен працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях у т. ч. на умовах сумісництва, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін.

Однак робота медичних працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я жорстко врегульована нормами різних нормативно-­правових актів. Зокрема такими, як постанова Кабінету Міністрів України «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 3 квітня 1993 р. № 245 (зі змінами і доповненнями; далі — Постанова № 245) та спільний наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції та Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28 червня 1993 р. № 43; зареєстрований в Мін’юсті України 30 червня 1993 р. за № 76 .

Зазначеними документами чітко визначена можливість працівників виконувати трудові обов’язки на умовах сумісництва  у державних закладах охорони здоров’я та встановлювати певні правила.

Так пунктом 2 Постанови № 245 чітко визначено, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Зважаючи на те, що лікар-­рентгенолог вже працює на 1,5 ставки (тобто на 1,0 ставки основної роботи, та 0,5 ставки — на умовах внутрішнього сумісництва), а таким чином виконує вимоги наведеного пункту Постанови № 245, то він не матиме права на працевлаштування ще в один державний заклад охорони здоров’я для роботи на умовах сумісництва.

Щодо питання виконання лікарями у державних закладах охорони здоров’я роботи за іншими, відмінними від трудового, видами договорів (цивільно-­правові договори: договір надання послуг, договір підряду), то така можливість чинним законодавством України сьогодні не передбачена.

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді