Професійна література для головної медичної сестри реабілітаційного центру

Експерт журналу «Довідник головної медичної сестри» підготував для вас чергову добірку актуальних професійних видань. Видання з реабілітації стануть у пригоді не тільки працівникам вузькоспеціалізованих центрів, а й медичним працівникам багатопрофільних закладів охорони здоров’я

ВИДАННЯ

ОПИС

Артроз кульшових суглобів. Зцілююча гімнастика. — Тернопіль : Навчальна
книга — Богдан, 2013. — 120 с.

Ця книга присвячена лікуванню артрозу кульшових суглобів за допомогою спеціальних, дуже ефективних вправ. Детально висвітлено методи лікування та діагностики коксартрозу, а також причини, що призводять до розвитку артрозу

Виправляємо поставу. Унікальна лікувальна гімнастика. — Тернопіль : Навчальна книга. —
Богдан, 2014.— 128 с.

Запропонований у книзі комплекс вправ може бути корисним будь-якій людині до 45 років, котра прагне зміцнити м’язи своєї спини. Але особливо він стане в пригоді тим, хто має вроджені або набуті порушення постави: сутулість, кволу поставу, кіфоз (гіперкіфоз), хворобу Шейєрмана-Мау, пласку спину, викривлення хребта (сколіоз, кіфосколіоз), а також початкову стадію хвороби Бехтерева чи синдром гіпермобільності суглобів і хребта. За допомогою цієї гімнастики можна простими і зрозумілими способами за певний час виправити свою поставу

Вікова фізіологія масажу : Основи масажу і самомасажу : Навч. посібн. / В. К. Підгорний —
Черкаси : Брама-Україна, 2007. — 312 с.

У посібнику деталізовано фізіологічні особливості функціонування клітин, тканин, органів, систем органів та організму в цілому в нерозривному зв’язку з їх будовою відповідно до вікової групи. Розкрито суть класичного масажу та його оздоровчий вплив на функціонування систем організму, профілактику відхилень та порушень, розкрито особливості проведення масажу кожної системи відповідно вікових груп. Матеріал проілюстровано малюнками, таблицями, схемами

Загальна фізіотерапія. Підр. для студ. мед. фак. ВНЗ III–IV р. а./ Є. О. Воробйов, О. В. Новак — Полтава : Полтава, 2002. — 247 с.

Підготовка сучасного медичного працівника поряд з вивченням анатомо-фізіологічних основ патогенезу і клініки різних захворювань передбачає обов’язкове вивчення методів їх лікування. Потужний потенціал — лікувальні фізичні чинники. Їх застосування у лікуванні, профілактиці та медичній реабілітації хворих різного клінічного профілю доступно, економічно вигідно і клінічно ефективно. У виданні розглянуто питання загальної характеристики лікувальних фізичних чинників, застосування електричного струму у фізіотерапії, електромагнітного випромінювання, світлолікування, лікувальне застосування механічних чинників, водолікування, теплолікування

Медична і соціальна реабілітація : Підр. для мед. ВНЗ І–ІІІ р. а. Затв. МОЗ / Н. П. Яковенко, І. О. Петряшев
та ін. — К. : Медицина, 2013. — 464 с.

У підручнику викладено матеріал з основ реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу та медико-соціальної реабілітації при різних видах патології дорослих і дітей, описано  сучасні орієнтовні комплекси відновного лікування пацієнтів з різними нозологіями згідно з програмою «Медична і соціальна реабілітація». Детально описано прийоми масажу та лікувальної фізкультури, що сприяють ефективному лікуванню та реабілітації хворих з різними патологічними станами в клініці внутрішніх хвороб. Особливу увагу приділено психологічній, професійній, соціальній реабілітації та відновному лікуванню в геріатрії з урахуванням анатомо-фізіологічних змін у цієї категорії пацієнтів

Медична та соціальна реабілітація : Навчальний посібник / За заг. ред.
І. Р. Мисули,
Л. О. Вакуленко. —
Тернопіль : ТДМУ, 2005. — 402 с.

У посібнику висвітлені соціально-економічні та медико-біологічні аспекти здоров’я, зміст, завдання, види, засоби, основні принципи організації та проведення медико-соціальної реабілітації осіб з тимчасовою та стійкою втратою працездатності, посадові обов’язки лікарів та медичних сестер на етапах реабілітації. Описані методи медико-соціальної реабілітації хворих терапевтичного, хірургічного, неврологічного профілів, дітей, осіб, хворих на окремі найбільш соціально значущі захворювання (потерпілі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, онкологічні захворювання, туберкульоз, зниження гостроти слуху та зору, ВІЛ-інфекція та СНІД, наркотична та алкогольна залежність). Буде корисним при підготовці молодших спеціалістів медицини, для фахівців із сімейної медицини, реабілітологів та лікарів загальної практики

Основи рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії : Підручник для мед. ВНЗ ІV р. а.
Затверджено МОН /
В. П. Лисенюк —
К. : Медицина, 2010. — 424 с.

Підручник містить сучасні дані про принципи комплементарної медицини та застосування її головних методів (рефлексотерапії, фітотерапії та гомеопатії) у медичній практиці. Розкрито теми пунктурної та мануальної рефлексотерапії. Вміщено стислу характеристику офіційних лікарських рослин із фітозасобами та фітопрепаратами на їх основі, а також огляд гомеопатичних препаратів для лікування деяких хвороб. Матеріал викладено відповідно до вимог державних навчальних програм та кредитно-модульної системи

Посібник з реабілітації хворих з руховими порушеннями.
Т. 1 / За ред. А. Н.,Чистової  О. Н. Щепетовой — Антидор, 1998. — 224 с.

У першому томі посібника представлені положення, які науково обгрунтовані й апробовані в роботі реабілітаційних установ. Висвітлено загальні питання, що стосуються основ медичної організації, принципів реабілітаційного обстеження, основних реабілітаційних засобів. Розглядаються також особливості відбудовного лікування хворих літнього віку. Акцент зроблений на таких розділах, як визначення потреби в реабілітації, особливості організації відбудовного лікування, методологія клінічної оцінки рухових функцій і рівня життєдіяльності, психодіагностика, біомеханічне обстеження, сучасні методи терапії тощо

Тифлопсихологія : Підручник. Рекомендовано МОН /
Є. П. Синьова — К., 2008. — 365 с.

Висвітлено особливості пізнавальних процесів, емоційно-вольової сфери, психічних станів, діяльності, властивості спілкування людей при глибоких порушеннях зору. Розглянуто питання можливостей та умов компенсації зорової недостатності, корекції психічного і соціального розвитку особистості при сліпоті та слабозорості

Фізіотерапія. Підручник. Для студентів вищих медичн. навч. закл. І–ІІІ р. а. / Н. П. Яковенко,
В. Б. Самойленко —
К. : Медицина, 2011. — 256 с.

У підручнику розкрито сутність фізичних лікувальних чинників. Наведено дані про фізіотерапевтичну апаратуру та методи проведення процедур, фізіологічну дію, показання та протипоказання до їх застосування. Вміщено основні вимоги до устаткування, експлуатації і техніки безпеки фізіотерапевтичних відділень (кабінетів)

Фізична реабілітація в стоматології : Навч. посібн. для мед. ВНЗ IV р.а.
Рекомендовано МОН /
В. А. Шаповалова,
В. М. Коршак —
К. : Медицина, 2008. — 96 с.

У навчальному посібнику у вигляді графологічних структур викладено загальні поняття про фізичну реабілітацію в комплексному лікуванні хворих стоматологічного профілю. Особливу увагу приділено лікувальному масажу й особливостям його застосування. Посібник буде корисним і для практикуючих лікарів, які займаються фізичною реабілітацією, і для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації

 

 

Тематичний перелік професійної літератури уклала Олена МАРТИНЕНКО,
провідний бібліотекар КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради»

Нові вимоги до ліцензування медичної практики