Тривалість робочого тижня працівників лабораторій

Із листа до редакції: «Працівник виконує дослідження на вірусні захворювання, ВІЛ-інфекцію, онкомаркери у центрі лабораторних досліджень. Якою має бути тривалість робочого тижня?»

Право на скорочену тривалість робочого тижня за роботу зі шкідливими умовами праці визначається згідно з Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 р. № 163 (далі — Перелік № 163).

Тривалість робочого тижня працівників лабораторійЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Тривалість робочого тижня працівників лабораторій визначається відповідно до розділу 30 «Лабораторії» Переліку № 163, згідно з яким право на скорочений робочий тиждень тривалістю 36 годин мають лаборант, препаратор, інженер, технік, хімік, майстер, апаратник, наукові співробітники, завідувач лабораторії та його заступник, біолог, біофізик, біохімік, лікар медичний, лікар ветеринарний, зоолог, зоотехнік, персонал медичний, провізор, фармаколог, ентомолог, міколог, мікробіолог, судово-­медичний експерт, які:

  • безпосередньо та постійно працюють з живими культурами особливо небезпечних інфекцій: енцефалітів, лепри, менінгіту, вуличного сказу, жовтої гарячки, пситакозу, орнітозу, поліомієліту, натуральної віспи, геморагічної гарячки, вірусного гепатиту, висипного тифу, гарячки Ку та інших рикетсіозів, а також холери, сибірки, сапу, меліоїдозу, чуми, бруцельозу, туляремії, а також з біологічним людським матеріалом та тваринами, зараженими зазначеними вище збудниками інфекцій;
  • проводять роботи у загальних приміщеннях та боксах із хвороботворними мікробами, вірусами, актиноміцетами, з тваринами та членистоногими, інфікованими хвороботворними мікробами, вірусами, токсоплазмами, а також з дослідження виділень та крові, що надходять від хворих з інфекційними захворюваннями (до хвороботворних мікробів та вірусів належать збудник черевного тифу, паратифу А та Б та інших сальмонельозів, дизентерії, грибків, сифілісу, лістерельозу, еризинелоїду, туберкульозу, дифтерії, ботулізму, газової гангрени, правця, псевдотуберкульозу, ящуру, поворотного тифу, гарячки паппатачі, паротиту, пухлинородні віруси, а також отруйні продукти тваринного та бактерійного походження — токсини);
  • працюють з трупним матеріалом;
  • постійно працюють з живими культурами лептоспірозу та з біологічним людським матеріалом, зараженим лептоспірозом.

При цьому скорочена тривалість робочого часу встановлюється тільки у ті дні та тим працівникам, які протягом усього скороченого робочого дня були зайняті безпосередньо проведенням цих робіт.

Тривалість робочого тижня працівників лабораторійЧитайте: "Медична документація кабінету інфекційних захворювань: форми та інструкції"

 

Працівники лабораторій, на які органами охорони здоров’я покладено обстеження населення на ВІЛ-­інфекцію та дослід­ження крові, біологічних рідин, отриманих від хворих на СНІД та ВІЛ-­інфікованих, також мають право на скорочений робочий тиждень тривалістю 36 годин.

Згідно з Порядком застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 23 березня 2001 р. № 122, скорочена тривалість робочого часу встановлюється працівникові лише в ті дні, коли він фактично був зайнятий у шкідливих умовах праці не менше половини тривалості робочого часу, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Скорочена тривалість робочого тижня встановлюється колективним договором залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці, проведеної відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 р. № 442.

Тривалість робочого тижня працівників лабораторійЧитайте: "Фармаконагляд у ЛПЗ за новими правилами"

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці» від 1 серпня 1992 р. № 442

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 21 лютого 2001 р. № 163 (зі змінами і доповненнями)

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня» від 23 березня 2001 р. № 122; зареєстровано у Мін’юсті 4 квітня 2001 р. за № 304/5495

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді