Посадова інструкція лікаря-хірурга дитячого: зразок

Скачайте посадову інструкцію лікаря-хірурга дитячого. З'ясуйте завдання, обов'язки, права медичного працівника

Посада лікаря-хірурга дитячого I кваліфікаційної категорії належить до посад професіоналів у галузі лікувальної справи.

Стандарти і протоколи, які МОЗ затвердило у 2021—2024 роках

Лікаря-хірурга дитячого I кваліфікаційної категорії приймає на посаду та звільняє з неї наказом генеральний директор лікарні за погодженням медичного директора. 

Мета роботи лікаря-хірурга дитячого I кваліфікаційної категорії — лікувати захворювання шляхом хірургічного втручання, усувати причини патологічного процесу в організмі та полегшувати стан дитини.

Лікар-хірург дитячий: посадова інструкція

Посадова інструкція дитячий хірург

Скачати

Посадові обов’язки лікаря-хірурга дитячого I кваліфікаційної категорії 

 • Оглядає дитину з хірургічним захворюванням, вивчає анамнез життя та захворювання, інтерпретує отриману від неї або її законних представників інформацію та встановлює попередній діагноз.
 • Складає план лабораторних, інструментальних та інших спеціальних досліджень, визначає їхній обсяг, строки та черговість.
 • Інтерпретує отримані результати досліджень та консультацій, установлює або підтверджує діагноз, визначає тяжкість стану дитини.
 • За наявності медичних показань направляє дитину з хірургічним захворюванням для консультацій до лікарів інших спеціальностей.
 • Визначає тактику ведення дитини з хірургічним захворюванням, призначає та контролює передопераційну підготовку.
 • Розробляє індивідуальний план лікування з огляду на діагноз, вік та клінічну картину захворювання.
 • Призначає дитині з хірургічним захворюванням ліки, медичні вироби та лікувальне харчування.
 • Призначає та обґрунтовує методику знеболювання, виконує хірургічні втручання та лікувальні маніпуляції в необхідному обсязі.
 • Розробляє схему післяопераційного лікування дитини і профілактики післяопераційних ускладнень.
 • Розпізнає стани, що загрожують життю дитини, надає екстрену медичну допомогу.
 • Здійснює нагляд за побічними реакціями/діями ліків, оцінює ефективність лікування, оперативно коригує лікувальні заходи, щоб запобігти побічним ефектам.
 • Оглядає щодня дитину у відділенні, уносить зміни в план лікування залежно від її стану, визначає необхідність додаткових методів обстеження.
 • Призначає немедикаментозне лікування в період відновлення після операції — фізіотерапевтичні процедури, лікувальну фізкультуру, масаж.
 • Розробляє індивідуальну програму реабілітації дитини, складає план відновлювальних заходів, контролює процес реабілітації та його ефективність.
 • Консультує батьків або законних представників дитини щодо вибору методів і способів профілактики, обстеження, лікування, побічних ефектів застосовуваних ліків, догляду за дитиною, дієтичного харчування тощо.
 • Надає фахову консультативну допомогу лікарям інших спеціальностей.
 • Бере участь у профілактичних оглядах дітей різних вікових груп, оздоровчих заходах з формування здорового способу життя.
 • Бере участь у роботі лікарсько-консультативної комісії.
 • Веде медичну документацію за затвердженими формами, зберігає документацію та носії діагностичних зображень.

Лікар-хірург дитячий: кваліфікаційні вимоги

На посаду лікаря-хірурга дитячого І кваліфікаційної категорії призначають особу, яка здобула вищу освіту другого рівня за ступенем магістра в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медицина», пройшла інтернатуру або курси спеціалізації за фахом «Дитяча хірургія»; виконує вимоги до безперервного професійного розвитку; має сертифікат лікаря-спеціаліста, посвідчення про присвоєння (підтвердження) I кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності та стаж роботи за фахом понад сім років.

Посадову інструкцію для журналу
«Управління закладом охорони здоров'я»
підготував Георгій Маймула
експерт із професійної класифікації, Вінниця
зміст

Як створити наглядову раду ЗОЗ: алгоритм дій від розробників постанови

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді