Медичний менеджмент: як пристосуватися до змін успішно

Віднині кожний медичний заклад стає відкритим до співпраці та нововведень. Саме тому керівництво повинно переглянути та вдосконалити систему медичного менеджменту в установі, аби витримати конкуренцію та постійно підвищувати якість медичної допомоги.

Сьогодні медичний менеджмент для керівників, в минулому державних, а тепер — комунальних медзакладів, поняття дуже далеке. Проте проблеми, які виникли під час роботи зі старою адміністративно-командною системою організації роботи, можна вирішити лише переглянувши та оптимізувавши всю систему управління ЛПУ.

Як набрати бали до атестації 2020

Проблеми старої системи організації роботи медичних закладів

Проблеми, успадковані від старої системи організації системи охорони здоров’я на первинному рівні МОЗ визначило так:

 • Усі рішення приймаються нагорі. Низова ланка не має змоги прийняти жодного управлінського рішення, не погодивши його попередньо з вищою інстанцією.
 • Чинна тарифна сітка. В умовах, коли повністю зруйнована система підвищення кваліфікації, неможливо стимулювати працівника до виконання якісної роботи. В медицині панує тотальна зрівнялівка.
 • Персонал не зацікавлений приймати самостійні рішення в організаційних питаннях.
 • Медичний персонал поступово втратив інтерес до пацієнта. На першому плані в нього знаходиться не пацієнт, а лише його хвороба (клінічний випадок). Іншим наслідком такої байдужості є цілковита відсутність клієнтського сервісу в медичних закладах.
 • Керівники медичних закладів не володіють менеджерськими навичками. Оскільки й дотепер поширена практика, коли одна особа суміщає посаду головного та практикуючого лікаря, керівник медичного закладу вимушений суміщувати управлінські та виконавчі функції.
 • Заплановані обсяги фінансування, які керівник медичного закладу не може самостійно змінювати (розмір матеріальних стимулів для персоналу).

В нових умовах керівник медичного закладу в першу чергу має стати менеджером. Лише наявність навичок оперативного та стратегічного менеджменту дасть змогу розпочати радикальні перетворення. Медичний персонал, у свою чергу, повинен перебороти пасивність та в центр своєї діяльності поставити пацієнта, від вибору якого залежатиме фінансування усієї практики сімейного лікаря.

Планування діяльності медичного закладу

Одним з ключових питань, котрі постають перед менеджером, є планування діяльності медичного закладу.

Передусім важливо визначитись з короткостроковими та довгостроковими цілями. Для кожної цілі важливо прописати кроки, котрі необхідно буде зробити на шляху до реалізації цих цілей, та визначитись з ресурсами, які можна залучити в ході їх реалізації.

Рівень управління

Мета

Стратегічне (довгострокове та короткострокове)

Визначити напрям розвитку організації.

Оперативне

Намітити способи руху компанії в заданому напрямку.

Щоб мета, до якої прагнуть, стала реальністю, варто:

 • окреслити картину організації роботи закладу, якої б хотілося досягти;
 • прописати базові принципи та місію;
 • обдумати стратегію досягнення мети.

Шлях реалізації бажаного варто розбити на певні періоди, а саме:

 • довгостроковий – три роки;
 • короткостроковий – один рік.

Важливо не забувати під час планування стратегії визначати часові межі та дотримуватись їх.

Як управляти персоналом закладу в нових ринкових умовах

Медичний менеджмент: як пристосуватися до змін успішно
Михайло Довгополнезалежний консультант, експерт Харківської експертної групи підтримки медичної реформи
Аби повноцінно увійти в реформу, недостатньо лише укласти договір із НСЗУ і перейти на нову систему фінансування. Персонал закладу також має запрацювати по-новому. Але як це зробити, якщо чи не в кожному закладі бракує кадрів, а наявний персонал не мотивований до ліпшої роботи?


В реальному житті зробити це вперше не так вже й легко. Труднощі можуть виникнути уже на перших засіданнях робочої групи. Пов’язане це з тим, що доведеться одночасно:

 • планувати стратегію розвитку компанії;
 • вчитись приймати управлінські рішення;
 • перевіряти задекларовані цінності на справжність;
 • формувати засади нової культури.

Проте, спільно вибудована стратегія стане надалі міцним підгрунтям для розвитку медзакладу.

Прогнозування впливу зовнішніх чинників на розвиток медзакладу

Новостворена компанія не може розвиватись відірвано від середовища, в якому вона існує. Кожний крок на шляху розвитку стане більш прогнозованим, якщо уже на старті були враховані:

 • особливості середовища, в якому доведеться існувати;
 • внутрішні особливості організації, котрі можуть як допомогти, так і призупинити розвиток.

Це так званий SWOT-аналіз – вивчення та аналіз слабких та сильних моментів, ймовірних загроз та існуючих можливостей. Зупинимось на кожному пункті окремо.

Критерій

Характеристика

Сильна сторона

Мотивована команда фахівців.

Наявні приміщення для провадження медичної практики.

Закуплене необхідне сучасне обладнання.

Слабка сторона

Наявність в колективі значної частини працівників, що досягли пенсійного віку.

Наявність застарілого обладнання.

Наявність площ, які не можуть бути задіяні при наданні медичної допомоги.

Можливості

Наявність міжнародної підтримки (гранти).

Наявність розуміння та підтримки з боку керівництва громади.

Функціонування принципу «гроші ходять за пацієнтом».

Активна позиція громадського суспільства.

Загрози

Затримки в розвитку реформи.

Конфлікти з вторинною ланкою надання медичних послуг.

Конфлікти з керівництвом громади.

Зростання кількості осіб похилого віку на території обслуговування медичного закладу (низька народжуваність, від’їзд працездатного населення).

Створити одну концепцію розвитку для усіх організацій неможливо. Кожна громада має свої особливості, свою комбінацію внутрішніх та зовнішніх чинників. Сталий розвиток медзакладу в таких умовах залежатиме і від уміння керівництва зіграти на сильних сторонах, нівелювати слабкі сторони, скористатись можливостями та уникнути загроз.

Приклад

Центр ПМСД має сильну сторону – є достатня кількість приміщень. Проте є й слабка сторона – приміщення не обладнані енергоефективними технологіями. Однак, ЦПМСД може залучити кошти міжнародних програм (можливість). Проте є й слабка сторона – взяти участь в цих програмах неможливо, оскільки не проведені необхідні експертизи.

Проблему можна вирішити так – створити центр управління грантовими програмами при адміністрації громади та залучити кошти міжнародної допомоги за його підтримки.

При плануванні стратегії вирішення проблеми варто чітко проставляти часові терміни. В нашому прикладі можна запланувати залучити кошти до кінця 2018 року (як варіант).

Як досягти успіху в реалізації стратегії

Один критерій, чітке дотримання якого здатне пришвидшити темпи розвитку компанії, ми вже назвали – чітко визначені часові проміжки реалізації того чи іншого кроку. Але лише цього замало. Як показують спостереження, найуспішніші компанії розробляють цілу систему критеріїв, котрі пов’язані між собою. Так, компанія Accenture наводить дві групи індикаторів, котрі відбивають базові стратегічні завдання. До них належать – якість послуг та їх ефективність. Компанія стверджує, що найуспішнішими стають ті медичні заклади, які здатні поєднати ці два стратегічних завдання.

Таким чином, стратегія успішної компанії включає наступні кроки:

Крок 1: визначити стратегічні цілі компанії.

Крок 2: під кожною стратегічною ціллю важливо розписати заходи, котрі допоможуть досягти її реалізації.

Крок 3: кожну ініціативу повинна курувати відповідальна особа.

Крок 4: шлях реалізації кожної ініціативи варто розбити на окремі кроки та прописати реальні терміни їх виконання.

Розроблений план слід погодити на вищому рівні. Усіх, хто буде брати участь в реалізації стратегії, проте не був долучений до її планування, слід поінформувати. Це допоможе згуртувати команду та залучитись її підтримкою надалі.зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді