Посадова інструкція завідувача аптечного пункту: зразок

Завантажте посадову інструкцію та дізнайтеся, які обов’язки виконує завідувач аптеки та за що несе відповідальність при виконанні своєї роботи

Посада завідувача аптечного пункту належить до посад керівників структурних підрозділів аптеки, за класифікатором професій має код КП 1229.5.

Відділ маркетингу в ЗОЗ: як сформувати

Завідувач аптечного пункту безпосередньо підпорядковується заступнику директора аптеки з регіонального розвитку. У роботі керується фармацевтичним законодавством України, правилами внутрішнього трудового розпорядку, цією посадовою інструкцією та іншими локальними нормативними актами аптеки, наказами й розпорядженнями керівництва. Також завідувач аптеки має право у межах своєї компетенції віддавати підлеглому персоналу аптечного пункту розпорядження і вказівки, які стосуються його обов’язків, і вимагати своєчасно виконувати їх.

Оновна ціль роботи завідувача аптечного пункту — надавати фармацевтичну допомогу населенню, додержувати світових стандартів якості обслуговування, принципів соціальної відповідальності.

✅✅✅ Облік ліків та медичних виробів у закладах охорони здоров’я

Посадова інструкція завідувача аптечного пункту

image48

Скачати

Функціональні обов’язки завідувача аптечного пункту

У своїй повсякденній роботі  завідувач аптеки виконує наступні функції:

 • організовує роботу аптечного пункту, розподіляє обов’язки між підлеглим персоналом, визначає межі відповідальності, координує та контролює його роботу
 • забезпечує реалізацію готових лікарських препаратів за рецептом лікаря та без нього (за винятком наркотичних засобів і психотропних речовин), лікарської рослинної сировини у промисловій упаковці, виробів медичного призначення, предметів (засобів) особистої гігієни тощо відповідно до вимог фармацевтичного законодавства
 • контролює наявність встановленого асортименту медикаментів та інших медичних виробів, дотримання правил продажу і відпуску медикаментів на пільгових умовах окремим категоріям населення відповідно до керівних документів
 • надає швидку та невідкладну медичну допомогу клієнтам у разі погіршення стану їхнього здоров’я
 • організовує інвентаризацію лікарських засобів і супутніх товарів та інших товарно-матеріальних цінностей, контролює оформлення відповідних документів, розраховує природну втрату
 • аналізує основні економічні показники роботи аптечного пункту, цінову політику щодо лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту, обґрунтовує відповідні пропозиції та подає їх на розгляд керівництву
 • своєчасно оформлює замовлення, щоб забезпечити підлеглий персонал спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, контролює їхній належний стан та використання за призначенням.
 • дотримує кошторису витрат на утримання аптечного пункту
 • вимагає від підлеглого персоналу оформлювати документацію у визначені терміни та в повному обсязі

Вимоги до знань завідувача аптеки

На посаду завідувача аптечного пункту приймають особу, яка знає:

 1. Організацію роботи аптечного пункту із забезпечення населення та закладів охорони здоров’я лікарськими засобами й виробами медичного призначення
 2. Організацію матеріальної відповідальності
 3. Порядок обліку руху оборотних активів, основи бухгалтерського обліку і звітності
 4. Методи визначення попиту й розрахунку потреби в лікарських засобах і виробах медичного призначення
 5. Правила оформлення медичної та статистичної документації
 6. Інформаційні, інтернет-технології та відповідне програмне забезпечення в обсязі, достатньому, щоб виконувати посадові обов’язки
 7. Сучасні джерела отримання фахової інформації, методи її аналізу та узагальнення
 8. Правила і норми охорони праці та протипожежного захисту

✅✅✅ Як працює електронна система охорони здоров'я

Завідувач аптечного пункту: кваліфікаційні вимоги

Щоб займати посаду завідувача аптечного пункту фахівець повинен мати освіту не нижче початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Фармація, промислова фармація», в галузі знань 1202 «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»), або за напрямом підготовки «Фармація» (крім спеціальності «Технології фармацевтичних препаратів»). Вимог до стажу роботи — немає. зміст

Безперервний професійний розвиток медичних сестер у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді