Посадова інструкція акушерки жіночої консультації I кваліфікаційної категорії: зразок

Автор
Експертна редакція порталу
Безкоштовно скачайте посадову інструкцію акушерки жіночої консультації І кваліфікаційної категорії та перегляньте орієнтовний перелік професійних завдань

Кваліфікаційні вимоги

Обіймати посаду акушерки жіночої консультації може робітник, який має початковий або перший рівень вищої освіти за ступенем молодшого бакалавра або бакалавра в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю «Медсестринство». Працівник має наявне посвідчення про присвоєння / підтвердження І кваліфікаційної категорії, стаж роботи сягає понад 7 років. Згідно з Класифікатором професій посада має код КП 3232.

✎ Акушерка жіночої консультації підпорядковується завідувачу жіночої консультації.

Акушерка жіночої консультації I кваліфікаційної категорії — посадова інструкція   

Посадова інструкція акушерки жіночої консультації Iкваліфікаційної категорії: зразок

Скачати

✅✅✅ Наказ № 1614: нові правила інфекційного контролю

Мета роботи акушерки жіночої консультації — підготовка пацієнтки до вагітності, надання їй первинної медико-санітарної акушерсько-гінекологічної допомоги в період вагітності та у післяпологовий період, під час пологів і грудного вигодовування.

На робочому місці керується принципами та правилами медичної етики й деонтології, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, Положенням про жіночу консультацію та іншими нормативними актами лікарні, цією посадовою інструкцією, службовими наказами й розпорядженнями керівництва.

Права акушерки жіночої консультації

Акушерка жіночої консультації має право:

 1. Рекомендувати лікарю-акушеру-гінекологу, керівництву закладу умови задля вдосконалення організації та лікувально-діагностичного процесу
 2. Брати участь:
  • у  науково-практичних конференціях, що належать компетенції
  • у Раді медичних сестер лікарні
 1. Підвищувати / підтверджувати кваліфікацію в установлені терміни, проходити атестацію з правом отримання кваліфікаційної категорії
 2. Використовувати інформаційні матеріали та нормативно-правові документи при роботі, згідно посадової інструкції

Основні вимоги до знань акушерки гінекологічного відділення

Акушерка жіночої консультації повинна знати:

 • чинне законодавство про охорону здоров’я та нормативні документи, що регламентують діяльність закладів охорони здоров’я та організацію акушерсько-гінекологічної допомоги
 • правила роботи на ПК й іншому інформаційно-комунікаційному устаткуванні, установленому в закладі жіночої консультації
 • права, обов’язки й відповідальність акушерки
 • анатомо-фізіологічні й психологічні особливості вагітної та породіллі
 • симптоматику й діагностику захворювань і термінальних станів
 • алгоритм проведення фізіологічних пологів і пологів за різних аномалій таза й передлежаннях плоду
 • правила й техніку вторинної обробки пуповини, антропометрії новонародженого
 • методи лікування різних патологій вагітності, пологів і післяпологового періоду
 • фармакологічну дію найпоширеніших лікарських речовин, їхню сумісність, дозування, методи введення, побічні реакції
 • маніпуляції відповідно до профілю роботи, методи обробки інструментів та стерилізації

Посадові обов’язки акушерки гінекологічного відділення

 • Проводить підготовку до амбулаторного чи стаціонарного прийому пацієнтки
 • Фіксує дані фізикального, лабораторного й інструментального обстежень вагітної. Веде встановлену медичну документацію
 • У межах своєї компетентності консультує та надає рекомендації вагітним (особливу увагу приділяючи консультаціям з питань грудного вигодовування)
 • Проводить санітарно-освітню роботу серед членів родини вагітної, навчає:.
  • основ репродуктивного здоров’я і підготовки до батьківства
  • запобіганню викидням, мертвонародженням, неонатальним смертям і перериванням вагітності
 • Допомагає лікарю-акушеру-гінекологу під час діагностичних, лікувальних, малих акушерських і гінекологічних маніпуляцій/ операцій
 • Проводить післяпологовий патронаж для з’ясування загального стану породіллі й новонародженого, контролює дотримання правил особистої гігієни

Акушерка жіночої консультації несе відповідальність за:

 1. неякісне або/та несвоєчасне виконання посадових обов’язків прописаних в посадовій інструкції
 2. неналежну організацію своєї роботи,  некваліфіковане виконання наказів, розпоряджень і доручень лікаря або керівництва лікарні
 3. порушення правил внутрішнього розпорядку лікарні, охорони праці, санітарного законодавства.

 зміст

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді