Виплачуємо допомогу на оздоровлення молодшому медперсоналу коштом місцевого бюджету

Виплачуємо допомогу на оздоровлення молодшому медперсоналу коштом місцевого бюджету

Відповідно до пункту «е» статті 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 № 1788-XII пенсію за вислугу років працівникам освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення призначають при наявності спеціального стажу роботи (за переліком, що затверджується у порядку, який визначено Кабінетом Міністрів України) не менше 25 років та незалежно від віку. Перелік таких закладів охорони здоров’я і посад затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років» від 04.11.1993 № 909.

Робота за спеціальністю в закладах, установах і на посадах, передбачених цим переліком, дає право на пенсію незалежно від форми власності або відомчої належності закладів і установ.

У пункті 2 Пояснення до Переліку закладів охорони здоров’я, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 № 385, зазначено, що пункт охорони здоров’я (здоровпункт) створюється на підприємствах, в установах, організаціях і входить до складу поліклініки або амбулаторії.

Отже, у разі, якщо здоровпункт шахти під час роботи запитувача входив до складу поліклініки чи амбулаторії, період роботи на посаді медичної сестри у цьому здоровпункті буде зараховано до стажу, що дає право на пенсію за вислугу років.

У разі недотримання вказаних вище вимог цей період роботи може бути зарахований медичній сестрі до спеціального стажу лише у разі проходження здоровпунктом державної акредитації (яка б підтвердила те, що він є закладом охорони здоров’я).

Відповідно до пункту 1 Порядку акредитації закладу охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 № 765, акредитація закладу охорони здоров’я — це офіційне визнан-ня наявності в закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Зниження пенсійного віку особам, які доглядають інвалідів загального захворювання, чинним законодавством не передбачено.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді