Навчальні посібники, порадники, підручники для молодшого та середнього медичного персоналу

Шановні читачі! У межах рубрики «Професійне зростання» презентуємо вам щоквартальну добірку навчальних видань для медичного персоналу, корисних у медсестринській практиці певних напрямів медицини, наприклад хірургії чи педіатрії. Заповніть книжкову полицю вашого закладу охорони здоров’я професійними виданнями, щоб допомогти молодшому та середньому медичному персоналу підвищити рівень знань

Ваш безплатний доступ до курсів підвищення кваліфікації

ВИДАННЯ

ОПИС

Бойко Ю. М. Палатна медична сестра : навчальний посібник / Ю. М. Бойко. — К. : Фенікс, 2001. — 160 с.

Навчальний посібник містить основні положення роботи палатної медичної сестри, її функціональні обов’язки. Наведено відомості щодо загального догляду за хворими та специфіки роботи у спеціалізованих відділеннях. Описано різні техніки лікувальних і діагностичних процедур. Задля розвитку практичних навичок навчальний посібник має велику кількість ілюстрацій та переліки контрольних запитань до кожного розділу

Большаков А. М. Загальна гігієна / А. М. Большаков, І. М. Новікова. — М. : Медицина, 2002. — 384 с.

У підручнику розглядаються найважливіші гігієнічні аспекти фізичних, хімічних, біологічних і соціальних чинників навколишнього середовища. Також наведено матеріал з гігієни аптечних установ і підприємств фармацевтичної промисловості. Особливе значення має розділ, присвячений гігієнічній освіті та вихованню молодшого медичного персоналу

Гриненко А. Я. Довідник для медичних сестер процедурного кабінету / А. Я. Гриненко. — М. : Медицина, 2005. — 220 с.

У довіднику наведено основні положення діяльності медичної сестри процедурного кабінету. Автор приділяє увагу її кваліфікаційній характеристиці, моральним та професійним якостям. Окремий розділ присвячено документації процедурного кабінету. Зокрема, наведено:

Журнал лікарських призначень;

Журнал обліку взяття крові для біохімічних досліджень;

Журнал обліку крові на RW;

Журнал обліку взяття крові на СНІД;

Журнал обліку крові та кровозамінників

Козлова Л. В. Основы реабилитации для медицинских колледжей : учебное пособие / Л. В. Козлова. — 7-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 475 с.

Посібник допоможе поліпшити підготовку медичних працівників середньої ланки для закладів охорони здоров’я. Його матеріали спрямовані на вироблення практичних навичок. У виданні викладено загальні основи реабілітації, фізіотерапії, лікувальної фізкультури, масажу. Розраховано на медичних сестер реабілітаційних відділень

Мухіна С. А. Практичне керівництво до предмету «Основи сестринської справи» / С. А. Мухіна, Ш. І. Тарновська. — М. : Медицина, 2002. — 352 с.

Підручник створено відповідно до навчальної програми предмету «Основи сестринської справи» в рамках Державного освітнього стандарту за фахом «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа». У виданні наведено найбільш важливі питання практичної діяльності медичних сестер:

інфекційний контроль;

безпека середовища;

практичні маніпуляції;

догляд за пацієнтами при різних станах.

Матеріали підручника подано у вигляді коротких і чітко сформульованих алгоритмів дій медичної сестри. Актуальне та інформативне наповнення видання, його високий методичний рівень дають змогу представникам середнього медичного персоналу швидко підвищити свій професійний рівень

Организация ухода за детьми в хирургическом стационаре : учебник / А. В. Гераськин, Н. В. Полунина, Т. Н. Кобзева, Н. М. Ашанина. — 3-е изд. — М. : МИА, 2012. — 200 с.

Підручник надасть інформацію молодшому та середньому медичному персоналу, який тільки розпочинає свою діяльність у хірургічному стаціонарі, про організацію та режим роботи дитячого хірургічного відділення. Також у виданні наведено посадові інструкції певних медичних працівників, описано особливості догляду за дітьми, організацію лікувального годування хворих, основні медичні маніпуляції у дитячій хірургічній клініці. Останній розділ присвячено першій долікарській допомозі при невідкладних станах

Ослопов В. Н. Общий уход терапевтической клиники / В. Н. Ослопов. — М. : МЕДпресс, 2002. — 400 с.

У навчальному посібнику викладено основні питання догляду за хворими в терапевтичній клініці з урахуванням сучасної специфіки сестринської справи. Особливу увагу приділено докладному розбору медичних процедур та маніпуляцій, що виконуються середнім медичним персоналом, догляду за хворими з патологією різних органів і систем, а також за літніми пацієнтами. Розглянуто заходи щодо надання першої долікарської допомоги при невідкладних терапевтичних станах

Стецюк В. Г. Сестринское дело в хирургии: учебное пособие / В. Г. Стецюк. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. — 720 с.

Навчальний посібник містить переліки показань, протипоказань та детальні інструкції щодо виконання основних хірургічних маніпуляцій, які є обов’язковим аспектом вивчення хірургії. У книзі в повному обсязі описано особливості сестринської діяльності в хірургії. Навчальний посібник доповнено таблицями, схемами, ілюстраціями, тестами, ситуаційними задачами зі зразками відповідей та іншими методичними матеріалами, що не тільки допомагають засвоїти предмет, а й провести підсумкове оцінювання знань

Чернова О. В. Руководство для медицинской сестры процедурного кабинета / О. В. Чернова. — 4 изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 157 с.

У книзі піднімаються питання профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. Широко розкриваються поняття дезінфекції, достерилізаційного очищення, стерилізації виробів медичного призначення. Матеріал викладено з урахуванням державних інструктивно-методичних документів. У книзі відображено організацію роботи медичної сестри процедурного кабінету, висвітлені питання безпеки, профілактики професійних заражень у процедурному кабінеті. Навчальний матеріал містить медико-технологічні протоколи сестринських процедур з урахуванням застосування сучасних технологій. Увага приділяється ускладненням, викликаним введенням медичних препаратів, та наданні допомоги при них

Чиж А. Г. Манипуляции в сестринском деле: учебное пособие / А. Г. Чиж. —
4-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 318 с.

У книзі наведено алгоритми проведення маніпуляцій медичними сестрами, що мають єдину схему, коротку та логічну структуру. Алгоритми містять мету сестринської маніпуляції, показання для її проведення, перелік необхідного оснащення, порядок виконання, можливі ускладнення тощо

Щербакова Т. С. Справочник: сестринское дело / Т. С. Щербакова. — 9-е изд. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 603 с.

Довідковий матеріал допоможе засвоїти техніку та послідовність дій медичної сестри при виконанні медичних маніпуляцій з пацієнтами. Широко описано особливості догляду за хворими в терапії, хірургії, педіатрії, неврології, психіатрії, а також при хворобах вуха, горла, носа

Яромич И. В. Сестринское дело и манипуляционная техника: учебное пособие / И. В. Яромич. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2012. — 568 с.

У книзі викладено основи сестринської справи, описуються практичні навички, якими повинна володіти медична сестра, а також специфіка сестринської діяльності в хірургії, педіатрії, терапії. У навчально-практичному посібнику подано основи виконання лікувальних та діагностичних процедур, показання та протипоказання до них. Особлива увага приділяється можливим ускладненням та небезпекам при виконанні маніпуляцій

Статичний блок для статей

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді