Право лікарів хірургічного профілю центрів екстреної медичної допомоги на підвищення посадового окладу за хірургічну активність

Право лікарів хірургічного профілю центрів екстреної медичної допомоги на підвищення посадового окладу за хірургічну активність

У разі виробничої необхідності заклади охорони здоров’я можуть викликати висококваліфікованих лікарів з інших закладів для проведення консультації хворих.

Оплата праці лікарів-консультантів проводиться відповідно до пункту 2.3 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці), за ставками погодинної оплати праці у відсотках до окладу (ставки) працівника I тарифного розряду.

Також в Умовах оплати праці зазначено, що разова консультація тривалістю менше однієї години оплачується, як година. Оплата за час, витрачений на перебування в дорозі, проводиться лікарям-консультантам, виходячи із посадового окладу лікаря відповідної спеціальності, за фактичний час перебування у дорозі.

Варто звернути увагу, що такий порядок оплати праці лікарів-консультантів не застосовується при оплаті праці лікарів, які залучаються до проведення консультацій у закладах охорони здоров’я, у штаті яких вони є.

Відповідно до підпункту 2.4.2 Умов оплати праці посадові оклади лікарів-хірургів усіх найменувань, лікарів-анестезіологів та лікарів-ендоскопістів, у тому числі керівників структурних підрозділів — лікарів цих спеціальностей, визначені згідно з пунктами 2.1, 2.2, підвищуються за здійснення оперативних втручань залежно від обсягу, складності й характеру їх праці при роботі в:

Амбулаторно-поліклінічному закладі (відділенні) — до 15% посадового окладу;

денному стаціонарі хірургічного профілю — до 25% посадового окладу;

стаціонарі — до 40% посадового окладу.

Конкретний розмір цього підвищення встановлюється кожному фахівцю керівником закладу охорони здоров’я за поданням керівника структурного підрозділу відповідно до результатів роботи (згідно з даними статистичного відділу) за певний період (квартал, півріччя, рік) залежно від обсягу, складності й характеру виконаних операцій.

Отже, лікарі хірургічного профілю, які є штатними працівниками центрів екстреної медичної допомоги, права на підвищення посадового окладу за хірургічну активність не мають.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді