Право медичних працівників рентгенівського кабінету на отримання молока

Із листа до редакції: «Просимо роз’яснити порядок видачі молока медичним працівникам рентгенкабінету, оскільки їм доводиться застосовувати свинцеві захисні фартухи, а рентгенлаборант працює з проявниками на основі гідрохінона»

Відповідно до Порядку безплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, затвердженого постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок від 16.12.1987 № 731/П­13 (далі — Порядок № 731), молоко видається по 0,5 літра за зміну незалежно від її тривалості у дні фактичної зайнятості працівника на роботах, пов’язаних із виробництвом або застосуванням хімічних речовин. Перелік хімічних речовин, під час роботи з якими у профілактичних цілях рекомендоване вживання молока або інших рівноцінних харчових продуктів, затверджено Міністерством охорони здоров’я СРСР від 04.11.1987 № 4430­87 (далі — Перелік хімічних речовин).

Пунктом 6 Переліку хімічних речовин передбачено речовину «гідрохінон». Однак скористатися правом на безплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів працівник (у конкретному випадку — рентгенлаборант) може лише якщо за результатами атестації робочих місць, проведеної згідно з Порядком проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442, умови праці працівника на відповідному робочому місці віднесуть до категорії шкідливих.

Право медичних працівників рентгенівського кабінету на отримання молокаЧитайте: "Утилізація та знищення лікарських засобів - загальні правила та форми"

Державними санітарними нормами та правилами «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 08.04.2014 № 248, визначено, що шкідливі умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих чинників, які перевищують гігієнічні нормативи і здатні чинити несприятливий вплив на організм працівника
та/або його потомство. Умови і характер праці, за яких рівень шкідливих виробничих чинників не перевищує гігієнічних нормативів, вважають допустимими.

Пільги і компенсації, передбачені законодавством за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, працівникам, умови праці яких віднесено до допустимих, не надаються.

Якщо концентрація хімічних речовин на робочому місці не перевищує гранично допустимих концентрацій (умови праці допустимі), безплатна видача молока або інших рівноцінних харчових продуктів можлива з профілактичною метою незалежно від концентрації шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони у порядку, встановленому колективним договором, за рахунок власних коштів підприємства (ст. 7 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694­ХІІ).

Право медичних працівників рентгенівського кабінету на отримання молокаЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Відповідно до пункту 3 Порядку № 731 у разі забезпечення нормальних умов праці адміністрація та профспілковий комітет за погодженням із радою трудового колективу підприємства (об’єднання) приймають рішення щодо припинення видачі молока.

Отже, рентгенлаборанти у дні фактичної зайнятості на роботах із проявниками на основі гідрохінона та за умови підтвердження за результатами атестації робочих місць перевищення гранично допустимого рівня цієї речовини, мають право на безплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

У примітці до Переліку хімічних речовин зазначено, що молоко або інші рівноцінні харчові продукти видають також працівникам, зайнятим на роботах із застосуванням радіоактивних речовин у відкритому вигляді (роботи 1­го та 2­го класів).

Тож медичні працівники, зайняті на роботах із рентгенодіагностики на установках із закритими джерелами радіоактивних речовин, права на безплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів не мають.

У пункті 44 Переліку хімічних речовин зазначено, що працівникам, які контактують із неорганічними сполуками свинцю, необхідно додатково до молока видавати 2 г пектину у вигляді збагачених ним консервованих рослинних харчових продуктів, фруктових соків, напоїв (фактичний вміст пектину вказує завод­виробник). Допускається заміна цих продуктів натуральними фруктовими соками з м’якоттю у кількості 250–300 мг. При постійному контакті з неорганічними сполуками свинцю рекомендується замість молока вживати кисломолочні продукти.

Право медичних працівників рентгенівського кабінету на отримання молокаЧитайте: "Як задокументувати відмову пацієнта від медичного втручання"

Свинцеві фартухи призначені для ефективного захисту персоналу і пацієнтів рентгенівських кабінетів від розсіяного рентгенівського випромінювання. Їх виготовляють за спеціальною технологією із просвинцьованої гуми або багатошарового високоякісного поліхлорвінілу. Свинцеві фартухи — це засоби індивідуального захисту, призначені для щоденного використання. Тож вони не є шкідливим чинником.

Отже, з медичних працівників рентгенкабінету лише рентгенлаборанти можуть отримувати безплатно молоко або інші рівноцінні харчові продукти за умови роботи із застосуванням хімічних речовин, передбачених Переліком хімічних речовин, та за умови перевищення їх нормативів.

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді