Внесення до трудової книжки запису про прийняття на роботу за сумісництвом

Внесення записів до трудових книжок регламентується Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 р. № 58 (далі — Інструкція № 58).

Відповідно до Інструкції № 58 запис про роботу за сумісництвом у трудову книжку вносять лише за основним місцем роботи і окремим рядком. Такий запис має містити дві дати — дату прийняття на роботу за сумісництвом та дату звільнення з роботи за сумісництвом (з … по … працював). Отже, внести його можна лише після звільнення з роботи за сумісництвом.

Згідно з пунктом 4 постанови Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 р. № 301 відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

Інструкцію № 58 зареєстровано у Міністерстві юстиції України 17 серпня 1993 р. за № 110, а отже, Інструкція має статус нормативно-­правового акта. За порушення порядку ведення трудових книжок, визначеного нормативно-­правовим актом, передбачено відповідальність згідно з законодавством.

Вимоги атестаційної комісії щодо необхідності внесення запису не можуть слугувати підставою для порушення законодавства.

У ситуції, наведеній у запиті, рекомендуємо подати до атестаційної комісії копію наказу про прийняття на роботу за сумісництвом та довідку лікувального закладу про те, що в цей час працівник працює лікарем-­терапевтом на умовах сумісництва.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики