Зарахування періодів роботи в окремих кабінетах закладу охорони здоров’я до стажу роботи у подвійному розмірі

У 2005 році Мінпраці спільно з МОЗ та Пенсійним фондом видав листа, згідно з яким періоди роботи працівників у кабінетах інфекційних захворювань, протитуберкульозному, наркологічному та психіатричному кабінетах зараховують до стажу роботи у подвійному розмірі. Однак у листі Пенсійного фонду, виданому у 2010 році, йдеться, що зарахування роботи у вказаних кабінетах у подвійному розмірі можливе тільки якщо вказані кабінети є окремими структурними підрозділами. Тож яким із цих нормативних документів слід керуватись?

Згідно із Законом України «Про внесення зміни до статті 60 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 10.07.2003 № 1110­IV робота у лепрозорних і протичумних закладах охорони здоров’я, у закладах (відділеннях) із лікування осіб, заражених вірусом імунодефіциту людини або хворих на СНІД, в інших інфекційних закладах (відділеннях) охорони здоров’я, у патолого­анатомічних і реанімаційних відділеннях закладів охорони здоров’я, а також у психіатричних закладах охорони здоров’я зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про психіатричну допомогу» від 22.02.2000 № 1489­III психіатричний заклад — це психоневрологічний, наркологічний чи інший спеціалізований заклад, центр, відділення тощо всіх форм власності, діяльність якого пов’язана з наданням психіатричної допомоги.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про протидію захворюванню на туберкульоз» від 05.07.2001 № 2586­III протитуберкульозні заклади — це лікувально­профілактичні заклади охорони здоров’я (протитуберкульозні диспансери, лікарні, санаторно­курортні, інші заклади) чи їхні структурні підрозділи, в яких надається медична допомога хворим на туберкульоз.

Спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Пенсійного фонду України від 29.12.2005 № 625/0/15­05/039­6, № 10.01.09/2606, № 16918/02­20 (далі — Лист № 625) роз’яснено, що робота у протитуберкульозних кабінетах, психіатричних кабінетах та кабінетах інфекційних захворювань зараховується до стажу роботи у подвійному розмірі.

Згідно зі статтями 3 та 16 Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801­XI (далі — Основи законодавства про охорону здоров’я) заклад охорони здоров’я — юридична особа будь­якої форми власності та організаційно­правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників. Заклад охорони здоров’я провадить свою діяльність на підставі статуту (положення), що затверджується власником закладу (уповноваженим ним органом).

Керуючись нормами Основ законодавства про охорону здоров’я Пенсійний фонд України листом від 25.11.2010 № 21413/02­20 (далі — Лист № 21413) надав роз’яснення, що кабінет, який організовується у закладі охорони здоров’я, може мати статус структурного підрозділу лише у тому випадку, якщо його функції визначені положенням про цей кабінет і він зазначений у штатному розписі закладу охорони здоров’я як окремий структурний підрозділ.

Остаточно розв’язати питання зарахування до стажу роботи у подвійному розмірі періодів роботи у кабінеті інфекційних захворювань, протитуберкульозному, наркологічному та психіатричному кабінетах закладу охорони здоров’я можливо за умови документального підтвердження наявності у період роботи відповідних працівників вказаних кабінетів як структурних підрозділів закладу.

Отже, Лист № 21413 не суперечить нормам, викладеним у Листі № 625, оскільки у ньому роз’яснено, працівники яких саме кабінетів при призначенні пенсії мають право на зарахування у подвійному розмірі стажу роботи.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики