Тривалість щорічної відпустки при змінному графіку роботи

Відповідно до внутрішнього трудового розпорядку постові медсестри чергують по 24 години. Якщо медсестра йде у відпустку з 1 по 25 число місяця, згідно з графіком чергування вона має вийти на роботу 28 числа. Чи вважитимуть 26 і 27 число продовженням її відпустки за умови, що до кінця місяця вона відпрацює необхідну норму годин?

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР тривалість відпусток незалежно від режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях. При визначенні тривалості щорічних відпусток, додаткової відпустки працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину — інваліда з дитинства підгрупи А I групи, відпустки у зв’язку з усиновленням дитини святкові та неробочі дні (ст. 73 Кодексу законів про працю України) не враховуються.

Типову форму табеля обліку використання робочого часу № П-5 затверджено наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 № 489. Інформацію про відпустки в табелі обліку використання робочого часу вносять на підставі наказів (розпоряджень), в яких зазначають дати початку і закінчення відпустки. Усі дні щорічної основної відпустки (у тому числі вихідні за графіком роботи працівника) у табелі позначають буквеним кодом «В», за винятком днів, що припадають на святкові й неробочі дні.

У запитанні зазначено, що працівниці надано відпустку з 1 по 25 число місяця. Після відпустки працівниця має стати до роботи у перший робочий день згідно з графіком роботи, тобто 28 числа. 26 і 27 числа місяця не є днями відпустки. Очевидно, що це вихідні дні за графіком роботи (змінності) працівниці.

Імовірно, у медичному закладі запроваджено змінний графік роботи з підсумованим обліком робочого часу. У цьому випадку радимо керуватися Методичними рекомендаціями щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затвердженими наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.04.2006 № 138.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики