Право фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри наркологічного закладу на щорічну додаткову відпустку

З листа до редакції: «У наркологічному лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я є фельдшер-лаборант, який працює у клініко-діагностичній (токсикологічній) лабораторії, а також безпосередньо обслуговує хворих. Згідно з розділом ХVII додатка 2 до постанови Кабміну від 17.11.1997 № 1290 лаборанти мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю 11 к. д., а молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта) — 25 к. д. До кого віднести фельдшера-лаборанта? Скільки днів додаткової відпустки повинні мати фельдшер-лаборант і молодша медична сестра цієї ж лабораторії?»

Право працівників на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, передбачену пунктом 1 частини 1 статті 8 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки), визначається відповідно до Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.1997 № 1290 (додаток 2 у редакції постанови КМУ від 13.05.2003 № 679; (далі — Список).

Право фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри наркологічного закладу на щорічну додаткову відпусткуЧитайте: "Медична сестра психіатрії: стандарти професійної діяльності"

Згідно з підрозділом «Психіатричні (психоневрологічні), геріатричні, нейрохірургічні, наркологічні лікувально-профілактичні заклади та установи, відділення, палати та кабінети, а також установи (відділення) соціального захисту населення психоневрологічного та геріатричного типу та спеціальні будинки-інтернати для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі» розділу ХVІІ «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» цього Списку право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 25 календарних днів мають молодші спеціалісти з медичною освітою (крім лаборанта), молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри та обслуговуючий персонал (буфетник, офіціант, робітник з обслуговування лазні, нянька, прибиральник виробничих приміщень) (поз. 28, 29), а лаборанти (у т. ч. лікар-лаборант, керівник лабораторії) — тривалістю до 11 календарних днів (поз. 23).

Працівники, посади яких передбачені підрозділом «Психіатричні (психоневрологічні), геріатричні, нейрохірургічні, наркологічні лікувально-профілактичні заклади та установи, відділення, палати та кабінети, а також установи (відділення) соціального захисту населення психоневрологічного та геріатричного типу та спеціальні будинки-інтернати для осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі», право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці мають лише у разі безпосереднього обслуговування хворих в установах та підрозділах (у т. ч. у лікувально-трудових майстернях та підсобних сільських господарствах).

Право фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри наркологічного закладу на щорічну додаткову відпусткуЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Що мається на увазі під «безпосереднім обслуговуванням хворих»? «Безпосереднє обслуговування хворих» — це робота, виконання якої здійснюється в умовах контакту медичного працівника і пацієнта: виконання діагностичних і лікувальних процедур, заходів по догляду за хворими, створювання відповідного лікувально-оздоровчого режиму тощо (лист Міністерства праці України «Про деякі питання, пов’язані з визначенням пільгових пенсій» від 04.12.1996 № 06/1-4088).

Обов’язки, передбачені для фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри, визначаємо відповідно до кваліфікаційних вимог, наведених у Випуску 78 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 № 117.

Аналізуючи обов’язки, бачимо, що фельдшер-лаборант перш за все проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів.

Згідно з пунктом 4.6 Положення про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою, затвердженого наказом МОЗ України від 23.11.2007 № 742, фельдшери-лаборанти проходять атестацію на підтвердження кваліфікації саме за спеціальністю «лабораторна справа (клініка)».

Тож, хоча фельдшери-лаборанти віднесені до молодших спеціалістів з медичною освітою, при визначенні їх права на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці слід застосовувати позицію 23 розділу ХVІІ Списку, оскільки посада лаборанта виділена окремою позицією.

Право фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри наркологічного закладу на щорічну додаткову відпусткуЧитайте: "Допомога на оздоровлення професіоналів із немедичною освітою, що працюють у закладах охорони здоров’я"

Відповідно до кваліфікаційної характеристики молодша медична сестра (санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця тощо):

 • здійснює прибирання приміщень відповідно до санітарного режиму закладу (відділення);
 • супроводжує хворих у лікувально-діагностичні кабінети, виконує функції кур’єра;
 • допомагає старшій медичній сестрі отримувати медикаменти, інструменти, обладнання і доставляти у відділення;
 • отримує у сестри-господині та забезпечує зберігання і використання за призначенням білизну, мийні засоби і господарський реманент, повідомляє сестру-господиню про несправності в системі опалення, водопостачання, каналізації та в електроприладах.

Згідно з Порядком застосування Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов’язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров’я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.1998 № 16 (далі — Порядок), у розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці (у цьому випадку безпосереднім обслуговуванням хворих) не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, робіт, професій і посад.

Отже, щоб отримати щорічну додаткову відпустку зазначеної у позиціях 23, 28, 29 тривалості (11 к. д. чи 25 к. д.), фельдшер-лаборант, молодша медична сестра лабораторії мають бути зайняті безпосереднім обслуговуванням хворих не менше половини тривалості робочого дня. Тобто фельдшер-лаборант має здійснювати забір безпосередньо у хворих матеріалу для обстеження протягом не менш як половини тривалості робочого дня, а молодша медична сестра — супроводжувати хворих не менше половини тривалості робочого дня. Тільки ті дні, у які вони були зайняті не менше половини тривалості робочого дня безпосереднім обслуговуванням хворих, будуть зараховані до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку такої тривалості.

Читайте: "Підбір персоналу у заклади охорони здоров’я: покрокова інструкція"

Оскільки, як правило, зазначені працівники безпосереднім обслуговуванням хворих протягом не менше половини тривалості робочого дня не зайняті, при визначенні їх права на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці можна застосовувати позиції 133 і 134 розділу ХVІІ «Охорона здоров’я, освіта та соціальна допомога» Списку (підрозділ «Загальні професії медичних працівників закладів та установ охорони здоров’я, соціального захисту населення та освіти»), згідно з якими молодші спеціалісти з медичною освітою, молодші медичні сестри з догляду за хворими, молодші медичні сестри закладів і установ охорони здоров’я мають право на щорічну додаткову відпустку тривалістю до 7 календарних днів.               

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Фельдшер-лаборант:

 • працює самостійно або під керівництвом лікаря;
 • проводить лабораторні дослідження, аналіз та діагностику їх результатів;
 • готує необхідні матеріали, апаратуру та інструментарій для роботи;
 • забезпечує санітарно-протиепідемічний режим в лабораторії;
 • проводить дезінфекцію, стерилізацію, знезараження інфікованого матеріалу;
 • веде медичну документацію;
 • вміє надати медичну допомогу при невідкладних станах. 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Право фельдшера-лаборанта і молодшої медичної сестри наркологічного закладу на щорічну додаткову відпусткуЧитайте: "Госпітальні округи: організація діяльності в 2017-му"

Зміни у ліцензуванні медичної практики у 2024 році

Останні новини

Усі новини

Гарячі запитання

Усі питання і відповіді