Допомога на оздоровлення професіоналів із немедичною освітою, що працюють у закладах охорони здоров’я

Професіонали з вищою немедичною освітою (біолог та біохімік) працюють у клініко-діагностичній лабораторії. Наразі вони йдуть у щорічну основну відпустку. Чи мають такі працівники право на виплату допомоги на оздоровлення?

Ні, не мають. Пояснимо таку відповідь. З’ясуємо спершу, чому такі працівники не мають права на допомогу на оздоровлення.

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 11.05.2011 № 524 (далі — Постанова № 524) медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) під час надання щорічної основної відпустки виплачується допомога на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Наголосимо: ця виплата є обов’язковою та надається до щорічної основної відпустки.

Тепер визначимо, яких працівників відносять до категорії медичних та фармацевтичних.

Наказом Міністерства охорони здоров’я від 25.12.1992 № 195 затверджено Перелік вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка і отримання звання в яких дають право займатися медичною і фармацевтичною діяльністю (далі — Перелік № 195). Відповідно до Переліку № 195 до медичних і фармацевтичних працівників належать особи, які допущені до медичної та фармацевтичної діяльності, — професіонали з повною вищою медичною та фармацевтичною освітою та фахівці з базовою та неповною вищою медичною і фармацевтичною освітою, які закінчили вищі навчальні заклади медичної та фармацевтичної освіти.

Відповідно до пункту 8 розділу I Переліку № 195 та примітки до нього також до медичної діяльності на посадах лікарів та середнього медичного персоналу допускаються особи з повною вищою та неповною вищою (немедичною) освітою, які закінчили вищі навчальні заклади за спеціальностями «біологія», «фармація», «хімія», «хімія-фармація», «біохімія», пройшли спеціальну підготовку і отримали звання лікаря-спеціаліста з конкретної лікарської спеціальності або мають сертифікат, що дає право обіймати посаду лікаря-спеціаліста, можуть працювати на посадах лікарів-лаборантів, у тому числі на посаді завідувача лабораторії, за наявності стажу роботи на посаді лікаря-лаборанта не менше 5 років.

Якщо названі особи з біологічною або біохімічною вищою освітою обіймають медичні та фармацевтичні посади, то вони мають право на отримання допомоги на оздоровлення згідно з Постановою № 524.

А от якщо особи з біологічною або біохімічною вищою освітою обіймають посади біологів та біохіміків, то права на отримання допомоги на оздоровлення згідно з Постановою № 524 вони не мають.

Отже, право на допомогу на оздоровлення відповідно до Постанови № 524 мають виключно особи, які обіймають медичні та фармацевтичні посади (лікарів, провізорів), у тому числі з вищою біологічною та біохімічною освітою, які допущені до роботи на медичних та фармацевтичних посадах, а біологи та біохіміки — ні[1].


[1] Див. також статтю С. Кубанського «Виплата матеріальної допомоги на оздоровлення секретарю закладу охорони здоров’я» у журналі «Управління закладом охорони здоров’я» № 7/2014 на с. 97.

Нові вимоги до ліцензування медичної практики