Оплата праці та виплата надбавок лікарям-інтернам

Дізнайтеся про умови оплати праці та виплати надбавок лікарів-інтернів.

Підготовка в інтернатурі випускників вищих медичних навчальних закладів проводиться відповідно до Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних і фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації, медичних факультетів університетів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.09.1996 № 291 (далі — Положення № 291). Спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників всіх факультетів медичних і фармацевтичних вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форми власності, після закінчення якої їм присвоюється кваліфікація лікаря (провізора)-спеціаліста певного фаху. (Дізнайтеся про прийняття на роботу особи, що навчається в інтернатурі за контрактом)

Оплата праці та виплата надбавок лікарям-інтернамЧитайте: "Заробітна плата медичних працівників 2017"

Навчання в інтернатурі проводиться за очно-заочною формою на кафедрах медичних (фармацевтичних) вищих закладів освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації і закладів медичної (фармацевтичної) післядипломної освіти та стажування в базових установах і закладах охорони здоров’я. На підставі наказу Міністерства охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров’я обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, обласного, міст Києва та Севастополя ВО «Фармація», обласної, міст Києва та Севастополя санітарно-епідеміологічної станції про направлення випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів на навчання в інтернатурі на базі стажування керівник закладу охорони здоров’я, що є базою стажування, видає наказ про зарахування вказаних випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти на посади лікарів (провізорів)-інтернів з певної спеціальності. Заробітна плата лікарям (провізорам)-інтернам сплачується протягом всього періоду навчання за рахунок закладів, до яких вони зараховані лікарями (провізорами)-інтернами або закладом, з яким укладено трудовий договір, у розмірі згідно з чинним законодавством (п. 7.3 Положення № 291).

Отже, посадовий оклад лікарю-інтерну встановлюється відповідно до підпункту 4 пункту 2.2.5 Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення, затверджених спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 (далі — Умови оплати праці). Якщо працівникам підрозділу, в який зараховано лікаря-інтерна, посадові оклади підвищують у зв’язку зі шкідливими умовами праці, то лікар-інтерн також має право на це підвищення.

Оплата праці та виплата надбавок лікарям-інтернамЧитайте: "Ятрогенія: причини, наслідки, профілактика"

Так, посадові оклади працівників протитуберкульозних закладів (лікарі, фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою та професіонали з вищою немедичною освітою), які здійснюють діагностику туберкульозу і надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на заразну та активну форми туберкульозу, підвищуються відповідно на 60 або 30 відсотків згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про деякі заходи щодо підвищення престижності праці медичних працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз» від 16.02.2011 № 123. Тож посадовий лікаря-інтерна також підвищується на 60 або 30 відсотків (пункти 4.1 та 5.1 додатка 3 до Умов оплати праці).

Щодо надбавки за тривалість безперервної роботи, то ця надбавка не виплачується лікарям-інтернам, оскільки вони ще не мають сертифіката лікаря-спеціаліста. Разом із тим, період проходження інтернатури зараховують до стажу роботи, що дає право на надбавку за тривалість безперервної роботи, якщо після закінчення інтернатури лікар буде працювати у протитуберкульозному закладі (абзац сьомий пп. 4 пп. 4.1.3 п. 4.1 Умов оплати праці).

Оскільки питання оплати праці лікарів-інтернів врегульовано вказаними нормативними актами, то вносити зміни до колективного договору не потрібно.

Оплата праці та виплата надбавок лікарям-інтернамЧитайте:"Медична рада - організація роботи"

Нові вимоги до ліцензування медичної практики