Чи проводитимуть перевірки медзакладів під час карантину

Автор

Шкарівська Ірина

Адвокат
З'ясуємо, чи мають право органи державного нагляду проводити планові та позапланові перевірки медичних закладів під час карантину

SARS-CoV-2: Карта контролю для керівника

17 березня 2020 року був прийнятий і набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 530-ІХ (далі — Закон № 530).

Планові перевірки медичних закладів

На період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) органам державного нагляду (контролю) заборонено проводити планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності (пп. 4 п. 2 розд. ІІ «Перехідні положення» Закону № 530).

Державний нагляд (контроль) — діяльність уповноважених законом центральних органів виконавчої влади, їх територіальних органів, державних колегіальних органів, органів виконавчої влади АР Крим, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування (далі — органи державного нагляду (контролю)) в межах повноважень, передбачених законом, щодо виявлення та запобігання порушенням вимог законодавства суб'єктами господарювання та забезпечення інтересів суспільства, зокрема належної якості продукції, робіт та послуг, допустимого рівня небезпеки для населення, навколишнього природного середовища (абз. 2 ст. 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V).

NB! Карантин встановлено з 12.03.2020 до 31.07.2020 на всій території України.

Окрім того, 17 березня 2020 року був прийнятий і набув чинності ще один закон, який стосується перевірчої діяльності державних органів — Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 533-IX (далі — Закон № 533).

Згідно з пунктом 3 «Прикінцевих та перехідних положень» Закону № 533, тимчасово, по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, але не раніше 30.06.2020, органам державного нагляду (контролю) заборонено проводити планові заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

NB! Виняток становить державний нагляд (контроль):

  • за діяльністю суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених КМУ критеріїв оцінки ступеня ризику від провадження господарської діяльності зараховані до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику
  • у сфері дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін
  • у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Отже, два рівні за юридичною силою нормативних акти встановлюють різні правила щодо заборони проводити планові перевірки. Один забороняє їх повністю, інший — з винятками. До того ж закони встановлюють різний період мораторію.

У такому разі за загальним правилом необхідно застосовувати принцип, закладений в абзаці 15 статті 3 та частині сьомій статті 4 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 № 877-V (далі — Закон № 877). А саме принцип презумпції правомірності діяльності суб’єкта господарювання у разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів допускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов’язків суб’єкта господарювання та/або повноважень органу державного нагляду (контролю). Щоправда, на практиці органи державного контролю вочевидь займуть протилежну позицію, а тому суб’єктам господарювання слід готуватися до необхідності відстоювати свою правоту в судах.

Журнал реєстрації перевірок у медзакладі — форма

Чи проводитимуть перевірки медзакладів під час карантину

Скачати

Чи на всі перевірки поширюється дія Закону № 877

Дія Закону № 877 не поширюється на перевірки в окремих сферах, перелік яких містить стаття 2 цього Закону, як-от:

  • податковий контроль
  • контроль за дотриманням бюджетного законодавства
  • державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції тощо
Приміром, Державна аудиторська служба України, основною функцією якої є здійснення державного фінансового контролю, на своєму сайті роз’яснила, що в період карантину працює в штатному режимі та продовжує виконувати усі покладені на неї функції. Забезпечено присутність достатньої кількості працівників на робочих місцях для здійснення державного фінансового контролю, зокрема за високоризиковими операціями.

Позапланові перевірки медичних закладів

Слід зауважити також, що ні Закон № 530, ні Закон № 533 не забороняють проводити позапланові перевірки.

Що ж до податкових перевірок, то Закон № 533 окремо встановлює мораторій на документальні та фактичні податкові перевірки на період із 18.03.2020 до 30.06.2020. Виняток становлять документальні позапланові перевірки з питань відшкодування з бюджету податку на додану вартість. Окрім того, з огляду на класифікацію видів податкових перевірок, мораторій на проведення камеральних перевірок законодавством нині не встановлено.

Поза тим, уведення мораторію на проведення перевірок не позбавляє суб’єктів господарювання права:зміст

Нові вимоги до ліцензування медичної практики